Zprovoznění silnice I/11 Nebory - Oldřichovice - Bystřice

Přidáno dne: 30.10.2017

V úterý 17. 10. 2017 byl za účasti ministra dopravy Dana Ťoka,  generálního ředitele ŘSD ČR Jana Kroupy, ředitele SFDI Zbyňka Hořelici, starostky města Třince a dalších významných hostů zprovozněn 11 099 m dlouhý úsek silnice I/11 Nebory - Oldřichovice - Bystřice. Silnice I/11 je v úseku Český Těšín - Mosty u Jablunkova zařazena do mezinárodních silnic jako E75 a je součástí sítě TEN-T evropských dopravních koridorů. Jedná se o velmi zatíženou silnici vedenou hustě zastavěným územím s řadou nevyhovujících směrových, výškových a šířkových parametrů na stávající trase. Její význam ještě vzrostl po rozvoji automobilového průmyslu na naší i slovenské straně. Nová čtyřpruhová silnice kategorie S 24,5/100, která tvoří obchvat Třince a je součástí definitivního propojení dálnice D48 se Slovenskou republikou vyřeší v tomto území mnoho dopravních problémů. Realizovaný úsek tvoří dvě stavby:

I/11 Nebory - Oldřichovice

Délka trasy je 4860 m, součástí stavby jsou dvě mimoúrovňové křižovatky, celkem 12 mostních objektů a 1 lávka pro chodce, 9153 m protihlukových stěn a úprava 12 dalších komunikací, plocha vozovek je 85 705 m2. Cena stavby podle smlouvy je 1 067 333 000,- Kč bez DPH. Zhotovitelem stavby je Sdružení pro I/11 IMOS - D.I.S. (IMOS Brno, a.s., D.I.S., spol. s r.o.).

I/11 Oldřichovice - Bystřice

Délka trasy je 6239 m, součástí stavby je jedna mimoúrovňová křižovatka, celkem 12 mostních objektů, 7746 m protihlukových stěn a úprava 10 dalších komunikací, plocha vozovek je 106 610 m2. Cena stavby podle smlouvy je 1 697 728 250,- Kč bez DPH. Zhotovitelem stavby je Společnost pro výstavbu I/11 Oldřichovice - Bystřice (MOTA-ENGIL a SDS EXMOST).

Obě stavby byly spolufinancovány v rámci Operačního programu Doprava 2007 - 2013 a Operačního programu Doprava 2014 - 2020 z Fondu soudržnosti.

Společnost PRAGOPROJEKT, a.s. zajišťovala pro tuto stavbu technický dozor investora.

Tiskovou zprávu Ministerstva dopravy Obchvat Třince začíná sloužit řidičům, odvede dopravu z města  ze 17. 10. 2017  najdete zde .

Tiskovou informaci ŘSD ČR Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje za účasti generálního ředitele ŘSD Jana Kroupy v úterý 17. října silnici I/11 Nebory – Oldřichovice – Bystřice ze 17. 10. 2017  najdete zde .

Informační leták Ředitelství silnica dálnic ČR Silnice I/11  Nebory - Oldřichovice  z 10/2017 najdete zde.

Informační leták Ředitelství silnica dálnic ČR Silnice I/11  Oldřichovice - Bystřice  z 10/2017 najdete zde.

Celé znění článku Byla zprovozněna část obchvatu Třince mezi Neborami a Bystřicí, zveřejněného 17. 10. 2017 na serveru ČESKÉNOVINY.cz najdete zde.

Dálnice D3
Komunikace R4
Silniční okruh kolem Prahy

Jsme držiteli certifikátů dle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008.

Created by CTECH s.r.o. ©2012