Co nabízíme

Hlavní specializací naší společnosti jsou silniční a dálniční stavby, městské komunikace, mosty, tunely, kolektory, železniční a městská kolejová doprava, vše včetně ekonomického posuzování investic metodou HDM-4, dopravních průzkumů a jejich vyhodnocení. Dále provádíme supervize na velkých dopravních stavbách, technickou asistenci a dozorčí služby, projekty pozemních staveb, inženýring včetně staveb „na klíč“ a konzultační činnost.

Speciální služby představují prohlídky a diagnostický průzkum mostů, posouzení vlivu staveb na životní prostředí včetně vyhodnocení vlivu na krajinný ráz, pořizování geodetických podkladů, zajišťování záborových elaborátů a měření, výkupy pozemků, geologické průzkumy, grafické aplikace, aplikace GOS – telematika.

Naše společnost také vyvíjí a prodává vlastní softwarový systém pro projektování silničních staveb i návazných oborů (RoadPAC), spoluvytváří a distribuuje technické předpisy z resortu silničního hospodářství (Směrnice, Dodací podmínky staveb, TKP a další) a podílí se na tvorbě a revizích norem z oblasti dopravní infrastruktury.Dálnice D3
Komunikace R4
Silniční okruh kolem Prahy

Jsme držiteli certifikátů dle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008.

Created by CTECH s.r.o. ©2012