Identifikační údaje

Název: PRAGOPROJEKT, a.s.
Adresa K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, CZ
Zapsán v OR: Měst. soud v Praze oddíl B, vložka 1434
Statutární zástupce: Ing. Marek Svoboda
IČ: 45272387
DIČ: CZ45272387
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 5904041/0100
IBAN: CZ1801000000000005904041
SWIFT: KOMBCZPPXXX
Telefon: +420 226 066 111
Fax: +420 226 066 119
e-mail: mailbox@pragoprojekt.cz
www: http://www.pragoprojekt.cz
ID schránka:
4kifr54

 

Výpis z obchodního rejstříku.

Dálnice D3
Komunikace R4
Silniční okruh kolem Prahy

Jsme držiteli certifikátů dle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008.

Created by CTECH s.r.o. ©2012