Informace pro bývalé akcionáře o výplatě protiplnění

 
PROTIPLNĚNÍ
 
Na základě usnesení valné hromady společnosti PRAGOPROJEKT, a.s. (dále jen „společnost“) ze dne 10. 4.  2015 došlo ke dni 31. 5. 2015 k přechodu vlastnického práva ke všem akciím společnosti na jediného akcionáře.
 
Náhradou za nucený přechod vlastnických práv k akciím společnosti na jediného akcionáře vzniknul bývalým akcionářům nárok na výplatu tzv. protiplnění ve výši 1 880 Kč za každou jednu akcii společnosti PRAGOPROJEKT, a.s. znějící na jméno o jmenovité hodnotě 500 Kč.
 
Společnost vyplatí bývalým akcionářům příslušnou výši protiplnění na bankovní účet uvedený na standardizovaném formuláři, a to do 30 dnů od data doručení formuláře společnosti PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4. Společnost upozorňuje, že na formuláři je nutné úředně ověřit podpis bývalého akcionáře (prostřednictvím České pošty, a.s., na obecním úřadě nebo u notáře).
 
Bývalí akcionáři mají možnost vyplnit formulář přímo v sídle společnosti po předchozí domluvě s Mgr. Ivanou Mynářovou, tel. 226 066 172, mynarova@pragoprojekt.cz. Na schůzku je potřeba se dostavit s platným osobním dokladem. V tomto případě se podpis akcionáře úředně neověřuje.
 
Společnost upozorňuje, že právo na výplatu protiplnění lze u společnosti uplatnit nejpozději do 31. 5. 2018.
Dálnice D3
Komunikace R4
Silniční okruh kolem Prahy

Jsme držiteli certifikátů dle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008.

Created by CTECH s.r.o. ©2012