O společnosti

Kdo jsme

Sídlo společnosti v PrazePRAGOPROJEKT, a.s. (dále jen společnost) je projektově-inženýrská společnost s širokou domácí i zahraniční zkušeností v oboru dopravních a inženýrských staveb. Společnost je česká, plně nezávislá, bez jakéhokoliv vlivu zahraničního kapitálu. Hlavním působištěm společnosti je Česká republika. Svoji základnu má v Praze, regionální projektové ateliéry v Liberci, Karlových Varech , Českých Budějovicích a Ostravě.

Společnost působí na trhu projektových prací v České republice od roku 1969, kdy vznikla oddělením od firmy Dopravoprojekt.

Hlavní specializací společnosti jsou silniční a dálniční stavby, městské komunikace, pozemní stavby, mosty, tunely, kolektory, železniční a městská kolejová doprava, vše vč. ekonomického posuzování investic metodou HDM-4, dopravních průzkumů a jejich vyhodnocení. Společnost dále provádí kompletní rozsah inženýrských činností včetně supervizí na velkých dopravních stavbách a technických dozorů.

Společnost zabezpečuje také speciální služby, tj. prohlídky a diagnostický průzkum mostů, posouzení vlivu staveb na životní prostředí včetně vyhodnocení vlivu na krajinný ráz, pořizování geodetických podkladů, zajišťování záborových elaborátů a měření, výkupy pozemků, geologické průzkumy, grafické aplikace, aplikace GOS – telematika.

Společnost vyvíjí a prodává svůj vlastní softwarový systém pro projektování silničních staveb i návazných oborů (RoadPAC), spoluvytváří a distribuuje technické předpisy rezortu silničního hospodářství (směrnice, dodací podmínky staveb, TKP a další) a podílí se také na tvorbě předpisů a norem z oblasti dopravní infrastruktury.

Společnost má zavedeny systémy řízení dle ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001. Veškerá snaha společnosti je směřována na vybudování multidisciplinární projektové inženýrské společnosti se širokým profesním záběrem, která svým zákazníkům poskytne komplexní služby v investiční výstavbě, počínaje odbornými konzultacemi, posudky, ekonomickým vyhodnocením investičního záměru, přes pomoc při získávání úvěrů, zpracování projektové dokumentace všech stupňů, vč. provedení potřebných průzkumů, až k zajištění inženýrské činnosti včetně výkupů pozemků a stavebního dozoru při realizaci stavby.

Regionální projektové ateliéry zajišťují přímý kontakt se zákazníkem, což urychluje a usnadňuje pracovní styk s ním a eliminuje se tak případná neoperativnost při komunikaci s centrem společnosti. Tyto pobočky umožňují plně vyhovět potřebám a přání zákazníka, okamžitě reagovat na vyvolané změny a mají přitom plnou odbornou podporu a pomoc vlastního profesionálního potenciálu v centru společnosti v Praze.

Dálnice D3
Komunikace R4
Silniční okruh kolem Prahy

Jsme držiteli certifikátů dle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008.

Created by CTECH s.r.o. ©2012