Mosty

Mosty

  • všechny stupně projektové dokumentace pro mosty silniční, dálniční, železniční, pro pěší i speciální
  • diagnostika betonových mostů a konstrukcí
  • hlavní prohlídky mostů
  • přepočty zatížitelnosti, návrhy oprav a rekonstrukcí
  • expertní posudky dokumentace mostů
  • tvorba předpisů a norem pro mostní konstrukce, opěrné a zárubní zdi
  • návrhy všech typů zdí včetně protihlukových


 

Dálnice D3
Komunikace R4
Silniční okruh kolem Prahy

Jsme držiteli certifikátů dle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008.

Created by CTECH s.r.o. ©2012