Dálnice D8, stavba 0807/I Trmice - Knínice, část B - most přes tratě ČD v Trmicích

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Termín realizace: 2005 - 2006
Druh prací:

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Termín realizace: 2005 - 2006


Most se nachází na severozápadním okraji města Trmice, nedaleko Teplárny Trmice. Dálniční estakáda je zajímavá nejen svým vzhledem, ale i délkou a tvarem. Dlouhá je 1.060 metrů a nevede přímo, ale v táhlém oblouku. Překračuje osm železničních tratí a vleček se třinácti kolejemi. Kvůli vedení estakády do oblouku některé trati překračuje totiž hned dvakrát. Pod mostem navíc podcházejí i různé obslužné komunikace a trakční vedení. Celkem 57 pilířů estakády má zajímavý tvar do tvaru písmena "Y".


Most je projektován jako ocelobetonová spřažená konstrukce o pěti dilatačních úsecích. Jedná se o dva souběžné samostatné mosty, kde levý most nese 29 pilířů (L1-L29) + 2 opěry (L0,L30) a pravý most je tvořen 28 pilíři (P1-P28) a 2 opěrami (P0,P29). Oba mosty se skládají z pěti samostatných dilatačních celků, které jsou vzájemně odděleny dilatačními závěry. Téměř celý most je založen na výsypkách ze 70. let minulého století, pouze v prostoru pražské opěry jsou v podloží zachovány původní geologické poměry (pilíře L1-L5, P1-P5). Zde jsou jednotlivé mostní pilíře založeny na šesti pilotách o průměru 1,2m a délce 16-21m. V prostoru výsypek jsou jednotlivé pilíře založeny na osmi pilotách o průměru 1.2m a délce 19-32m. Piloty v oblasti větší mocnosti výsypek jsou navíc separovány foliemi.

Dálnice D3
Komunikace R4
Silniční okruh kolem Prahy

Jsme držiteli certifikátů dle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008.

Created by CTECH s.r.o. ©2012