Lávka pro pěší do LET Kunovice

Objednatel: ŘSD ČR, správa Zlín
Termín realizace: 2003 – 2004
Druh prací:

Investor: ŘSD ČR, správa Zlín

Termín realizace: 2003 – 2004


Silnice I/50 obchvat Uherského Hradiště.


Lávka převádí pěší a cyklistický provoz z Uherského Hradiště do LET Kunovice a rekreační oblasti u Uherského Hradiště. Pro řidiče projíždějícího pro obchvatu představuje lávka dominantní objekt. Konstrukce je parapetní nosník umožňující v rovinaté krajině minimalizovat násypy. Třípolový most má rozpětí 18 + 30 +18 m, šířku mezi parapety 4 m.


Dálnice D3
Komunikace R4
Silniční okruh kolem Prahy

Jsme držiteli certifikátů dle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008.

Created by CTECH s.r.o. ©2012