Most Litol přes Labe (Silnice II/272)

Objednatel: ŘSD ČR, správa Praha
Termín realizace: 2001 - 2002
Druh prací:

Investor: ŘSD ČR, správa Praha

Termín realizace: 2001 - 2002


Most přes Labe jménem Litol nedaleko Lysé nad Labem.


PRAGOPROJEKT, a.s. zpracoval dokumentaci pro stavební povolení a dokumentaci pro zadání stavby. Nový most nahradil původní obloukový most, jehož stavební stav neumožňoval rozšíření s plnou zatížitelností. Navržen byl ocelový most s dolní mostovkou o rozpětí hlavního pole přes Labe 128 m. Mostovku tvoří ocelové nosníky se spřaženou betonovou deskou v hlavním poli zavěšenou pomocí táhel na oblouk. V navazujících krajních polích o rozpětí 36 m je nosnou konstrukcí mostovka probíhající z hlavního pole.Dálnice D3
Komunikace R4
Silniční okruh kolem Prahy

Jsme držiteli certifikátů dle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008.

Created by CTECH s.r.o. ©2012