Most přes polní cestu v km 3,200

Objednatel: ŘSD ČR, správa Zlín
Termín realizace: 2003 - 2004
Druh prací:

Investor: ŘSD ČR, správa Zlín

Termín realizace: 2003 - 2004


Silnice I/50 obchvat Uherského Hradiště.


Potřeba mostu délky 63 m vznikla po vyhodnocení povodní v roce 1998. Most slouží nejen jako mimoúrovňové křížení s polní cestou, ale hlavně jako inundační most v případě průtoku velkých vod. Most je deskový (tl. 0,70 m) o rozpětí 10 + 3x14 + 10 m s hlubinným založením na Franki pilotách.


Dálnice D3
Komunikace R4
Silniční okruh kolem Prahy

Jsme držiteli certifikátů dle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008.

Created by CTECH s.r.o. ©2012