Přeložka silnice I/20, úsek D5 - ul. K Dráze.

Objednatel: ŘSD ČR, správa Plzeň
Termín realizace: 2002 – 2003
Druh prací:

Investor: ŘSD ČR, správa Plzeň

Termín realizace: 2002 – 2003


Most v km 343,808 830 na trati České Budějovice - Plzeň.


Jedná se o jednopolový most překračující přeložku Barvínkovy ulice v Plzni na elektrifikované trati ČD České Budějovice - Plzeň. Nosnou konstrukci mostu tvoří monolitická desková konstrukce ze železového betonu proměnné výšky (1300 mm uprostřed rozpětí, 1090 mm v ose uložení), v příčném směru obdélníkového tvaru. Rozpětí 21,2m. Nosná konstrukce je uložena na opěrách na elastomerová ložiska.
Dálnice D3
Komunikace R4
Silniční okruh kolem Prahy

Jsme držiteli certifikátů dle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008.

Created by CTECH s.r.o. ©2012