R35 Hradec Králové (Sedlice) – Opatovice, mostní objekty

Objednatel: ŘSD, správa Pardubice
Termín realizace: 2007 – 2009
Druh prací:

Investor: ŘSD, správa Pardubice

Termín realizace: 2007 – 2009

Postupně se podle postupu stavby zpracovává realizační dokumentace 20 mostních objektů jak na samotné rychlostní komunikaci R35, tak na přeložce silnice I/37 (Hradec Králové – Pardubice), která je také spolu s velkou mimoúrovňovou křižovatkou ve tvaru rondelu součástí této stavby. Hlavní mostním objektem je estakáda s rozvětvením do ramp, která spolu s jejím dalším pokračováním přes rondel bude mít délku cca 1000 m.

Dálnice D3
Komunikace R4
Silniční okruh kolem Prahy

Jsme držiteli certifikátů dle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008.

Created by CTECH s.r.o. ©2012