R7 Droužkovice - Nové Spořice, estakáda nad železniční tratí

Objednatel: ŘSD ČR, správa Chomutov
Termín realizace: 2011 - 2013
Druh prací: Realizační dokumentace stavby.

Popis: Mostní estakáda se nachází na nově budované rychlostní silnici R7 jihozápadně od Chomutova mezi MÚK Droužkovice a MÚK Nové Spořice v oblasti Panského rybníka. Most převádi rychlostní silnici přes vodoteč a železniční trať Chomutov – Cheb. Konstrukce je řešena jako spřažený ocelobetonový most celkové délky 375 m o dvanácti polích rozpětí 27,0 až 31,0 m staticky působících jako řada prostých nosníků spojených nad podporami průběžnou deskou mostovky. Tato lehká konstrukce a statický systém byl zvolen s ohledem na složité a málo únosné geologické podloží mostu. Výrazným prvkem mostu jsou stěnové pilíře s obloukovitým rozšířením do hlavice úložných prahů a obloukovitým profilováním čelních stěn.

  

Dálnice D3
Komunikace R4
Silniční okruh kolem Prahy

Jsme držiteli certifikátů dle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008.

Created by CTECH s.r.o. ©2012