Ocenění v roce 2012

Ing. Vladimír Veselý Osobností stavitelství 2012

Dne 4. října 2012 vyvrcholil šestý ročník Dnů stavitelství a architektury, pořádaný SIA ČR - Radou výstavby pod záštitou předsedy Senátu PČR Milana Štěcha, slavnostním setkáním v Senátu PČR. V tomto důstojném historickém prostředí se sešli zástupci stavebnictví, architektury, politické scény a společností, které převzaly ocenění v soutěžích Nejlepší výrobce stavebnin 2011, Stavební firma roku 2011,  Stavba roku 2012 (pět titulů) včetně Ceny veřejnosti a zvláštních cen. Vyhlášena byla rovněž Osobnost stavitelství 2012.

Titul Osobnost stavitelství 2012 udělila SIA ČR - Rada výstavby dvěma výjimečným mužům (abecedně): Ing. Jiřímu Požárovi a Ing. Vladimíru Veselému.

Ing. Vladimír Veselý vystudoval  stavební fakultu ČVUT v Praze, obor konstrukce a dopravní stavby. Celý svůj život se věnuje dopravnímu stavitelství. Jeho hlavním zaměřením a specializací jsou mosty, zadávání projektů, smluvní agenda, cenová politika, technická asistence a další. Nedávno oslavil 71. narozeniny a je stále pracovně velmi aktivní. V současné době je místopředsedou a dlouholetým členem správní rady Sdružení pro výstavbu silnic Praha. V této pozici zpracoval Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací, které jsou s účinností od 1. 11. 2002 a následnou novelou vydány Ministerstvem dopravy ČR. V letech 1989 až 2003 byl generálním ředitelem Pragoprojektu. Během své kariéry působil, či stále působí, v dalších institucích a orgánech, jako například: prezident a později viceprezident CACE, člen představenstva SPS ČR, člen Rady České silniční společnosti a v řadě dalších.  Věnuje se také publikační činnosti.

                                                      

 

Titul Česká dopravní stavba 2011

Titul Česká dopravní stavba, dopravní technologie a výrazná inovace v dopravě roku 2011 v kategorii A Dopravní stavby získala stavba Dálnice D1, stavba 0135 Kroměříž východ - Říkovice, jejíž projekt zajišťovalo Sdružení  PRAGOPROJEKT, a.s., VIAPONT s.r.o.

Dálnice D3
Komunikace R4
Silniční okruh kolem Prahy

Jsme držiteli certifikátů dle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008.

Created by CTECH s.r.o. ©2012