Ocenění v roce 2013

TITUL ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA ROKU 2012

Titul Česká dopravní stavba, dopravní technologie a výrazná inovace v dopravě a cenu České silniční společnosti za rok 2012 v kategorii A Dopravní stavby získala stavba R6 NOVÉ SEDLO - SOKOLOV, jejíž projekt zajišťoval PRAGOPROJEKT, a.s., ateliér Karlovy Vary. Titul byl udělen této stavbě čtyřpruhové rychlostní silnice za neobvyklé technické řešení a rozšíření mostovky stávajících mostních objektů.

Dálnice D3
Komunikace R4
Silniční okruh kolem Prahy

Jsme držiteli certifikátů dle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008.

Created by CTECH s.r.o. ©2012