Ocenění v roce 2014

Ing. Jan Froněk osobností stavitelství Karlovarského kraje 2014

Na společenském večeru v Karlovarském městském divadle, který se konal 6. června 2014 u příležitosti Dnů stavitelství a architektury Karlovarského kraje 2014, převzal ředitel atelieru Karlovy Vary Ing. Jan Froněk z rukou náměstka hejtmana Karlovarského kraje ocenění Osobnost stavitelství Karlovarského kraje za mimořádný přínos řešení dopravy především v Karlovarském kraji, za vysokou profesionalitu a odbornost při zachování morálních a etických hodnot.

 

TITULY ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA ROKU 2013

Titul Česká dopravní stavba, dopravní technologie a výrazná inovace v dopravě za rok 2013 v kategorii A Dopravní stavby získala stavba LIBEŘ - MOST, ev. č. 00315-1 jejíž projekt zajišťoval PRAGOPROJEKT, a.s., ateliér II v Praze. Titul byl udělen této stavbě za mimořádně zdařilou celkovou rekonstrukci historického mostu z roku 1855 přes Zahořanský potok.

Titul Česká dopravní stavba, dopravní technologie a výrazná inovace v dopravě a cenu České komory autorizovaných inženýrů a techniků pro projektanta za rok 2013 v kategorii A Dopravní stavby získala stavba R7 MÚK DROUŽKOVICE - MÚK NOVÉ SPOŘICE, jejíž projekt zajišťoval PRAGOPROJEKT, a.s., ateliér Liberec. Cenu pro projektanta obdržel Ing. Květoslav Janatka. Titul byl udělen této stavbě čtyřpruhové rychlostní silnice za návrh v lokalitě s mimořádně obtížnými geologickými podmínkami pro zakládání a za realizaci v území s vysokými nároky na ochranu životního prostředí.

Cenu Development news za rok 2013 získala stavba  MOST NA DÁLNICI D3 PŘES LUŽNICI, jejíž projekt zajišťoval PRAGOPROJEKT, a.s., ateliér II v Praze. Cena byla udělena této stavbě za kvalitní a technicky zajímavé řešení významného dálničního mostu  na dálnici, která propojí Prahu s Českými Budějovicemi a její pokračování s navazující rychlostní silnicí zajistí propojení s rakouskou rychlostní silnicí S10.

Dálnice D3
Komunikace R4
Silniční okruh kolem Prahy

Jsme držiteli certifikátů dle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008.

Created by CTECH s.r.o. ©2012