Ocenění v roce 2018

CENY V SOUTĚŽI ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA, DOPRAVNÍ TECHNOLOGIE A VÝRAZNÁ INOVACE V DOPRAVĚ ROKU 2017

Ve čtvrtek 14. června 2018 byli na Galavečeru v Betlémské kapli oceněni soutěžící, kteří získali tituly a další ceny v 15. ročníku celostátní soutěže ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA, TECHNOLOGIE, INOVACE ROKU 2017. Součástí večera bylo tradičně také ocenění úspěšných řešitelů z řad studentů vysokých škol. Vítězové převzali ceny z rukou poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, paní Věry Kovářové.

 

Titul Česká dopravní stavba, dopravní technologie a výrazná inovace v dopravě za rok 2017 v kategorii A1.1 - silniční a dálniční stavby nad 150 mil. Kč získala stavba SILNICE I/44 ČERVENOHORSKÉ SEDLO - JIH. Společnost PRAGOPROJEKT, a.s. zpracovala pro toto dílo realizační dokumentaci stavby. Stavba dále získala cenu časopisu  STAVITEL.

Titul Česká dopravní stavba, dopravní technologie a výrazná inovace v dopravě za rok 2017 v kategorii A1.2 - silniční a dálniční stavby do 150 mil. Kč získala stavba II/150 BRZOTICE, REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č: 150-012. Společnost PRAGOPROJEKT, a.s. zajišťovala pro tuto stavbu technický dozor investora, výkon koordinátora BOZP na staveništi a výkon ekologického dozora (EMS). 

Cenu Ředitelství silnic a dálnic ČR za rok 2017 v kategorii A1.1 - silniční a dálniční stavby nad 150 mil. Kč získala stavba D4 SKALKA - KŘIŽOVATKA II/118, PŘÍBRAM Společnost PRAGOPROJEKT, a.s. zpracovala pro toto dílo realizační dokumentaci stavby. Stavba dále získala cenu ČKAIT pro stavbyvedoucího Jiřího Peschla.

Cenu České silniční společnosti za rok 2017 v kategorii A1.1 - silniční a dálniční stavby nad 150 mil. Kč získala stavba D3 0309/III BOREK-ÚSILNÉ. Společnost PRAGOPROJEKT, a.s. zpracovala pro toto dílo dokumentaci pro stavební povolení, zajišťovala pro investora majetkoprávní a inženýrskou činnost a výkon správce stavby.

Dálnice D3
Komunikace R4
Silniční okruh kolem Prahy

Jsme držiteli certifikátů dle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008.

Created by CTECH s.r.o. ©2012