Péče o zaměstnance

Péče o zaměstnance

PRAGOPROJEKT, a.s. má v současné době 218 zaměstnanců na pracovištích Praha, České Budějovice, Karlovy Vary a Liberec. Podíl vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců činí 70%, průměrný věk je 45 let. Dlouhodobá prosperita firmy je vyjádřena stabilitou zaměstnanců. Těch, kteří jsou ve společnosti zaměstnáni více jak deset let je 37 % a zaměstnanců, kteří jsou v pracovním poměru více jak 20 let je 15 % z celkového počtu.

Péče o zaměstnance

PRAGOPROJEKT, a.s věnuje značnou pozornost dalšímu vzdělávání a profesnímu rozvoji svých zaměstnanců. Kromě externích kurzů společnost zajišťuje plošná interní školení vlastními zkušenými odborníky. Zvláště mladým zaměstnancům je nutno věnovat mimořádnou pozornost, aby se dobře zapojili do pracovních týmů. Možnost získání praktických zkušeností ve společnosti PRAGOPROJEKT,a.s. mají také studenti vysokých škol. Vybraní zaměstnanci jsou v závislosti na dosažených výsledcích a prokázaných schopnostech podporováni při získávání autorizace a v kariérovém růstu. V současné době má společnost 65 autorizovaných inženýrů a techniků.

Zaměstnanecké výhody

 • kvalifikační odborný rozvoj zaměstnance (vč. příspěvku na jazykový kurz)
 • pružná pracovní doba
 • další týden dovolené nad zákonný nárok
 • příspěvek na penzijní připojištění v zákonné výši
 • příspěvek na životní pojištění
 • příspěvek na stravování
 • Bezplatné obědy a možnost dalšího stravování v prostorách společnosti PRAGOPROJEKT , a.s. Praha
 • lékařská péče poskytovaná smluvním závodním lékařem
 • finanční odměna při životních a pracovních jubileích
 • pomoc zaměstnancům PRAGOPROJEKT,a.s. v případě vážné zdravotní nebo sociální situace
 • Multisport karta
 • Výhodné tarify mobilních telefonů
 • Služby fyzioterapeuta
 • Firemní společenské akce

 

Firma podporuje každoročně :

 • účast zaměstnanců na letních sportovních hrách projektantů
 • setkání seniorů – bývalých zaměstnanců
 • letní a zimní setkání všech zaměstnanců společnosti
 • Mikulášskou besídku pro děti zaměstnanců

Letní setkání zaměstnancůZimní setkání zaměstnanců

 

Členství v profesních asociacích

PRAGOPROJEKT, a.s. se prostřednictvím svých zaměstnanců podílí na činnosti řady profesních organizací s celorepublikovou i mezinárodní působností. Snahou společnosti je přispět tímto způsobem k vývoji disciplín, které se bezprostředně dotýkají činnosti společnosti a zároveň získávat aktuální informace nezbytné pro práci svých zaměstnanců. V některých organizacích je společnost registrována jako právnická osoba, v ostatních jsou zaměstnanci společnosti členy jako fyzické osoby.

PRAGOPROJEKT, a.s. a jeho zaměstnanci jsou členy těchto organizací:

 • Hospodářská komora ČR
 • Hospodářská komora hl. m. Prahy
 • Česká silniční společnost
 • místopředsednictví
 • redakční rada Silničního obzoru
 • zastoupení v odborných sekcích
 • Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR
 • Sdružení pro výstavbu silnic
 • místopředsednictví
 • zastoupení v pracovních týmech
 • CACE – Česká asociace konzultačních inženýrů
 • Česká společnost pro stavební právo
 • ITA/AITES - Český tunelářský komitét
 • ČSSI - Český svaz stavebních inženýrů
 • SIA Rada výstavby
 • Centrum technické mormalizace při ÚNMZ
 • SKSI - Slovenská komora stavebních inženýrů
 • ČKAIT – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků
 • Regionální stavební sdružení Karlovy Vary
 • Česká asociace inženýrských geologů
 • Sdružení pro dopravní telematiku
 • Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu
 • Český svaz geodetů a kartografů
Dálnice D3
Komunikace R4
Silniční okruh kolem Prahy

Jsme držiteli certifikátů dle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008.

Created by CTECH s.r.o. ©2012