Předpisy

PRAGOPROJEKT, a.s. byl u zrodu a zpracoval, nebo koordinoval zpracování:

 • TKP Technické a kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací
 • TKP-D Technické a kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací
 • TKP-ČD Technické a kvalitativní podmínky staveb Českých drah (distribuce České dráhy, a.s.)
 • SDS Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací
 • OT Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací (distribuce Valbek, spol. s r.o.)
 • OP Obchodní podmínky staveb PK - červené a pro stavby menšího rozsahu zelené
 • OPD Obchodní podmínky pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentace staveb PK
 • OPS Obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro stavby PK
 • MP VSD Metodický pokyn – Výkon stavebního dozoru
 • MP ZTKP-D Metodický pokyn k sestavování zvláštních technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb PK
 • TP Technické podmínky (např. TP 75, TP 80, TP 83, TP 84, TP 104, TP 157, TP 160, viz objednávka)

Zaměstnanci společnosti se pravidelně zúčastňují pracovních skupin při tvorbě nebo aktualizaci VL – Vzorových listů pro PK.

Pro Hospodářskou komoru hl.m.Prahy – odbornou sekci kolektorů byl zpracován návrh:

 • TKP-D-STIS Technické a kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb sdružených tras inženýrských sítí

PRAGOPROJEKT, a.s. se rovněž podílí na přípravě některých zákonů a jejich prováděcích vyhlášek.

Dálnice D3
Komunikace R4
Silniční okruh kolem Prahy

Jsme držiteli certifikátů dle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008.

Created by CTECH s.r.o. ©2012