Rekonstrukce mostních a silničních staveb

  • automatické zaměření současného stavu povrchu vozovek
  • zpracování počítačového modelu vlastním softwarem
  • návrh metod opravy, skladby a případné rozšíření konstrukce vozovky
  • optimalizace rozsahu prováděných oprav
  • posouzení návrhu rekonstrukce modelem HDM-4
  • doplnění a rekonstrukce telematických systémů
  • sanace silnic po povodních  a sesuvech včetně jejich geotechnického posouzení
  • přepočty zatížitelnosti mostů včetně zaměření a diagnostiky
  • návrhy oprav a rekonstrukcí mostů
Dálnice D3
Komunikace R4
Silniční okruh kolem Prahy

Jsme držiteli certifikátů dle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008.

Created by CTECH s.r.o. ©2012