Silnice a dálnice

Silnice a dálnice

  • dopravní řešení územních plánů
  • studie a projekty silnic, dálnic a městských komunikací
  • pěší zóny, parkovací možnosti, doprava v klidu
  • vyvolané investice dopravní infrastruktury
  • údržba, opravy a rekonstrukce komunikací
  • stavební dozor na stavbách komunikací
  • odborná posouzení, expertizy, konzultace
  • tvorba předpisů pro silniční hospodářství
  • prezentace, zákresy řešení, animace trasy
  • projekty údržby, oprav a rekonstrukce městských komunikací
Dálnice D3
Komunikace R4
Silniční okruh kolem Prahy

Jsme držiteli certifikátů dle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008.

Created by CTECH s.r.o. ©2012