Technická asistence

Technická asistence

  • vyhodnocení projektů a výpočty ekonomické efektivnosti investic pomocí modelu HDM-4
  • finanční analýzy  dopravních projektů
  • studie proveditelnosti investičních záměrů dopravního charakteru
  • technická asistence na stavbách dálnic a rychlostních silnic
  • žádosti pro čerpání peněz z Fondu soudržnosti
Dálnice D3
Komunikace R4
Silniční okruh kolem Prahy

Jsme držiteli certifikátů dle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008.

Created by CTECH s.r.o. ©2012