Technická asistence

« 1 2 ... 6 »

Popis: Cílem analýzy bylo zhodnotit, která varianta postupu výstavby dálnice D5 stavby 0510 je z ekonomického hlediska výhodnější - zda realizovat stavbu po částech s postupným uváděním dílčích staveb do provozu ( a to v závislosti na vydávaných stavebních povoleních pro dílčí stavby), či zda zahájit...

Technická asistence při realizaci programů E-Roads II a RI oprav a zlepšení stavu silnic na vybrané síti evropských komunikací v ČR spolufinancovaných EIB

Technická asistence při realizaci programů E-Roads II a RI oprav a zlepšení stavu silnic na vybrané síti evropských komunikací v ČR...

Objednatel: ŘSD ČR – kooperace pro Mott MacDonald Praha
Termín realizace: 9/2000 – 12/2004

Popis: Kontrola dokumentací oprav silnic a mostů v rámci programu RI. Stavební dozor během realizace prací. Supervize staveb programu E-Roads II – Sil. I/13 Ostrov n. Ohří, Sil. I/33 Česká Skalice, Sil. I/35 Litomyšl – Gajer – Koclířov a Sil. I/50Vésky – Veletiny.

Technická asistence Programu A+B českých dálnic a rychlostních silnic spolufinancovaných EIB

Technická asistence Programu A+B českých dálnic a rychlostních silnic spolufinancovaných EIB

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Termín realizace: 10/1999 – 12/2003

Popis: Technická asistence PMU při přípravě a sledování 6ti staveb dálnic a rychlostních komunikací v ČR se spolufinancováním EIB. Kontrola dokumentací, příprava tendrových dokumentací a vyhodnocení zadávacích řízení, sledování a hodnocení kvality staveb, finančního a věcného postupu, sledování nákladů a...

Inženýrská asistence při realizaci programů CBC PHARE 1994 a 1995

Inženýrská asistence při realizaci programů CBC PHARE 1994 a 1995

Objednatel: Ministerstvo hospodářství ČR
Termín realizace: 8/1996 – 12/1997

Popis: Příprava a sledování realizace 36 přes-hraničních projektů PHARE s Německem a Rakouskem v oboru dopravních staveb, památkových objektů a objektů v oblasti životního prostředí (ČOV, kanalizace atp.).

« 1 2 ... 6 »
Dálnice D3
Komunikace R4
Silniční okruh kolem Prahy

Jsme držiteli certifikátů dle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008.

Created by CTECH s.r.o. ©2012