Projekty a realizace nejvýznamnějších staveb

Zahraniční aktivity

Silnice Taslooja – Derbendikhan, Irák, 1972 - 1974 
Most Rastan, Sýrie, 1972 - 1975
Tansaharská silnice, Alžír, Mali, Niger, 1974 - 1978
Most Hilla, Irák, 1974 – 1976
Trolejbusová doprava v Kábulu, Afganistan, 1977
Mosty v Iráku, Irák, 1978 - 1984
Most Daura a příjezdy, Bagdád, 1979 – 1995
Průzkum staveniště pro metalurgický výzkum stát Imo, Nigérie, 1980 – 1981
Mezinárodní letiště Bagdád, Irák, 1980 – 1986
Dálnice D1 Bagdád – Samava, Irák, 1982 - 1990
Dálnice D2 Bagdád – Mosul, Irák, 1983 – 1986
Systém veřejné hromadné dopravy v Lusace, Zambie, 1983
Městská hromadná doprava (technická pomoc), Kolumbie, Peru, Equador, Mexiko, 1983
Městská hromadná doprava (technická pomoc), Indie, Pákistán, 1983
Systém veřejné hromadné dopravy v Kinshase, Zaire, 1986
Trolejbusová doprava v Linkopingu, Švédsko, 1987
Mosty, vodohospodářské objekty, odvodnění, Kuvajt, 1987 – 1995
Um - Quaser Tunel, Irák, 1988 – 1989
Systém trolejbusové dopravy v Teheránu, Irán, 1991 - 1993
Veřejná doprava v Sarajevu, Černá Hora, 1996
Městská hromadná doprava v Asuncionu, Paraguay, 1997
Systém metra VAL-MATRA Bratislava (část projektu), Slovensko, 1997 - 1999
Městská hromadná doprava v San Salvadoru, Salvador, 1998
Feasibility Study dálnice A373 (Silk Road), Uzbekistán, 1998 - 1999
LRT v San José, Kostarika, 2001
Tunel Horelica, Slovensko, 2002 – 2004
Road maintenance in region Abu Dhabi, Sjednocené arabské emiráty, 2002 - 2004
Dálnice D3 - Svrčinovec - Skalité; Slovensko 2006 - 2008
Tunel Horelica - dostavba II. tunelové roury, Slovensko 2007-2008
R2 Gombasek - Včeláre, Slovensko 2007
Okružní křižovatka Azizbekova, subdodávka pro Alfu04, konečný objednatel Kazachstán 2007
Dálnice D1 - Dubná Skala - Ivachnová, Jánovce - Jablonov, Fričovce - Svinia, Slovensko 2009 - 2010
 

Domácí aktivity

Silnice a dálnice

Městský okruh úsek Křimická (Chebská) - Karlovarská v Plzni – DSP, PDPS
Okružní křižovatka Mariánovice, západ - PD
SOKP 512, Psáry - přel. sil. II/105 v návaznosti na úpravy pro SOKP
D0 515 - prodloužení připojovacího pruhu v MÚK Slivenec vpravo, studie
II/608 - odstranění havarijního stavu opěrných zdí v Nových Ouholicích
D1 oprava AB vozovky km 11,980-15,650/P a km 15,650-9,400/L
SOKP 520 Březiněves - Satalice - aktualizace technické studie, studie variant alternativního vedení trasy, TES a projednání vlivu stavby na ŽP
Propojení Mariánovic a silnice II/110
PD I/16 Jizerní Vtelno -přeložka - zpracování DÚR,IČ pro ÚR
I/16 Jizerní Vtelno - přeložka - fotografické zákresy
I/3 Benešov křižovatka U Topolu, DSP+IČ bez MPP, VD-ZDS, TP
D1 modernizace - úsek 20 - vypracování DIO
D1 modernizace - úsek 07, SO 07-430 DÚR + IČ pro ÚR
D0 MÚK Ořech - úprava křižovatkových větví, technická prověřovací studie
Netvořice, obchvat - PD
I/27 Šlovice-Přeštice, přeložka - IČ ke změně ÚR-MÚK 2
R3 0312/II Nažidla - Dolní Dvořiště st. hr., aktualizace ekvivalentu DSP
III/27513 Jemníky - Bojetice, rekonstrukce, II. etapa
D1 modernizace - úsek 6, PDPS
D11, MÚK km 84, Sedlice - systém automatického postřiku solankou - technická studie
D1 modernizace - úsek 11, nadjezdy D1-083, D1-085 a odpočívky; PDPS; změna DSP + IČ, PDPS v rozsahu RDS/AD
D1 ÚSEK 7 - DSP/IČ/PDPS v rozsahu RDS/AD
D7 Louny, zkapacitnění obchvatu, DÚR/IČ k ÚR pro nové objekty
Místní komunikace v Mariánovicích od OK k pozemku parc. č. 4141/10
II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, II. etapa, DÚR, prodloužení platnosti ÚR
I/13 Třebušice MÚK (dopravní bodová závada) - aktualizace DSP vč. IČ a majektoprávní přípravy
Výměna vodičů VVN 220 kV nad D11, vypracování DIO
Vypracování DIO – D1 Oprava mostu – utěsnění horní stavby v km 23,591 – 24,022 P+LS
D1 modernizace - DIO pro úvodní etapy modernizace úseku 11
D1 modernizace, úsek 12 – přechodná úprava provozu pro etapy 2.A a 2.B
D1 modernizace - DIO pro úvodní etapy modernizace úseku 19
D1 ÚSEK 19 - DSP/IČ/PDPS v rozsahu RDS/AD
Silniční okruh kolem Prahy, stavba 518 a 519 – prověření možnosti alternativních vedení trasy mimo
D1 - Oprava AB vozovky v km 11,200 - 12,100 P
II/115 a III/11517 Řevnice, průtah, II. etapa, RDS, DSPS
D1 modernizace, úsek 12 - přechodná úprava provozu pro etapy 2.C, vypracování DIO - etapy 2.B.1
Modernizace dopravního značení, č. akce 999177 - Studie realizovatelnosti
I/27 Šlovice - Přeštice, přeložka - IČ
PD Oprava dálnice D1 od km 2,350 do km 11,200 P a odpočívek Újezd u Průhonic L+P
Zpracování technické studie pro výstavbu liniového řízení dopravy na vybraných částech dálnic
D1 - Jesenice - Vestec - Psáry - přeložka silnice II/105, TP
Dálnice D8 stavba 0805 Lovosice - Řehlovice, RDS
III/2371 Lužná, rekonstrukce silnice - PD
D1 Modernizace - úsek 11, EXIT 81 Koberovice – EXIT 90 Humpolec; změna DSP + IČ/MČ k SP
I/67 Karviná – obchvat, VD-ZDS+AD
II/244 Přezletice, přeložka včetně napojení na dálnici D0, TES, projekt GTP
R5501 Olomouc - Kokory, DSP/IČ
*D11 MÚK km 84, Sedlice - systém automatického postřiku solankou - DÚR,IČ,PDPS a AD
D7 MUK Kněževes, přídatné pruhy - zpracování DÚR vč. IČ
I/3 Olbramovice, akt. DSP/IČ-SP, PDPS, AD
D35 Janov - Opatovec, DÚR/IČ
D5 - technická prověřovací studie zkapacitnění dálnice D5 v úseku km 0-22
D11 1107 Smiřice - Jaroměř, VD-ZDS+AD
D3 0310/I Úsilné - Hodějovice,– PDPS
*I/62 Choratice - Malšovice, SO 101 řešení komunikace s odvodněním
I/62 okr. Děčín, oprava komunikace
PD - oprava povrchu vozovky v ul. Sedlecká v Karlových Varech
II/198 Modernizace silnice Toužim - Kojšovice
Rozšíření parkoviště v ul. Východní a rozšíření vozovky v ul. Stará Kysibelská
II/112, Domašín - Zdislavice – PD
I/38 Havlíčkův Brod, obchvat
Karlovy Vary, ulice Východní - rozšíření parkoviště
D35 Opatovice – Časy, VD-ZDS+AD
D7 MÚK Droužkovice - MÚK Nové Spořice - PD na polní cesty v rámci KPÚ - aktualizace VD-ZDS
I/14 Jablonec nad Jizerou - Poniklá – DSP/PDPS, AD
D55 5505 Otrokovice obchvat JV, objekt DO Policie ČR, DÚR/IČ, DSP/IČ
II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy - DSP/IČ
I/14 Poniklá - U Preložky, DSP/PDPS, AD
I/14 Jablonec nad Jizerou - Poniklá, DÚSP
Silnice II/288 Železný Brod, rekonstrukce silnice, DSP/PDPS, AD, RDS
Silnice III/28617 Mříčná, rekonstrukce silnice DSP/PDPS
D35 Úlibice - Hořice - přístupové komunikace na pozemky, DÚR, IČ k ÚR, DSP, IČ k SP
III/28723 Mukařov, rekonstrukce silnice, DSP/PDPS
Dálnice D5 Praha - Plzeň - Rozvadov - stavby 502-511, 1982 - 2001 
Dálnice D8 Praha -Ústí n.L. - stavba 805 Lovosice- Řehlovice, 1996 - 2001
Dálnice D3 Praha - Č.Budějovice - stavba 305, 306 a 308, 1995 - 2002
Dálnice D11 Praha - Hradec Králové - stavba 1105, 1999 - 2001
Silniční okruh kolem Prahy - stavba 518 Ruzyně - Suchdol, 1998 - 2000
Průtah silnice I/6 Karlovy Vary západ, 1987 - 2002
Obchvat silnice I/20 Písek, 1984 - 2001
Ústí nad Labem - Žižkova - rekonstrukce čtyřpruhové městské komunikace, 1998 - 1999
Oprava silnice I/10 Praha - Mladá Boleslav, 1998
Studie dálnice D47 Chropyně-Bílovec - 75 km, 1995
Silnice I/34 Stráž nad Nežárkou, 2000
Propojení u Prazdroje - Lobezská v Plzni - městská komunikace s přemostěním hl. nádraží ČD, 1998 - 2001
Silnice R35 Sedlice - Opatovice, dálniční převaděč, 2000
Silnice I/4 Mirotice, Nová Hospoda, 2000
Zkapacitnění silnice I/35 Hodkovice - Rádelský Mlýn, 2000
Dálnice D47 - stavba 4707 Bílovec - Ostrava, Rudná, 2001 
Zkušební dráha technického rozvoje ŠKODA a.s., 2001
Odpočívky Kateřina, Kladruby a Siřejovice, 1993 - 1996
SOKP 512 D1 - Vestec - studie, DÚR, DSP, DZS, RDS, AD, 2000 - 2012
I/34 Propojení dopravních okruhů České Budějovice, DÚR, DSP/DZS, RDS 2002 - 2009
R4 sil. I/20 Nová Hospoda, 2005 - 2007
I/34 Česká Bělá - obchvat, DSP/DZS, RDS 2005 - 2009
R48 MÚK Bělotín - Rybí, 2007
D3 0309/I Bošilec - Ševětín DÚR, ekvivalent DSP 2007 - 2011 
R35 Hradec Králové (Sedlice) - Opatovice, RDS, 2007 - 2009
SOKP 513 Lahovice - Vestec - RDS, 2007 - 2010
TES Dálnice D3, stavby 0301 - 0305-I, 2009
Dálnice D3, stavba 0308 - autorský dozor, RDS, 2009-2012
Dálnice D8, stavba 0805 - RDS, autorský dozor, 2008 - 2012
R7 MÚK Vysočany - MÚK Droužkovice - DÚR, DSP, DZS, RDS 2004 - 2011
R7 MÚK Droužkovice- MÚK Nové Spořice - DÚR, DSP, DZS, RDS 2004 - 2011
R6 Jenišov - Nové Sedlo - RDS 2008 - 2010
R6 Nové Sedlo - Sokolov - RDS 2009 - 2010
Okružní křižovatka v ulici Stará Kisibelská v Karlových Varech - 2009
SOKP 520 Březiněves - Satalice, studie 2009 - 2010
Spojka Královské Poříčí - RDS 2010
R7 Louny, zkapacitnění obchvatu, DSP, 2010
R35, úsek 6, Sedlice-Vysoké Mýto, stavba Opatovice - Časy, DÚR, 2010
R35 Úlibice - obchvat, aktualizace DÚR, 2010

SOKP 518 - MÚK Aviatická – DÚR, 2010
Cyklostezka Úholičky – Libčice, DÚR, 2010

I/30 Lišov - Vranín, DÚR 2010 - 2012
D1 modernizace, úsek 5, exit 41 Šternov-exit 49 Psáře, DSP, DSPS, 2011-2012
D1 modernizace, úsek 9, exit 66 Loket-exit 75 Hořice, DSP, DSPS, 2011-2012
D1 modernizace, úsek 21, exit 153 Lhotka-exit 162 Velká Bíteš, DSP, DSPS, 2011-2012  
D1 modernizace, úsek 3, exit 29 Hvězdonice-exit 34 Ostředek, DSP, DSPS, 2012-2013
D1 modernizace, úsek 4, exit 34 Ostředek-exit 41 Šternov, DSP, DSPS, 2012-2013
D1 modernizace, úsek 6, exit 49 Psáře-exit 56 Soutice, DSP, DSPS, 2012-2013
Koordinace projektových prací a IČ stavby D1 modernizace, 2011-2013
D3 stavba 0308A Soběslav - Veselí n/L - RDS, AD, 2009-2013
D3 stavba 0308C Veselí nad Lužnicí - Bošilec, DSP PDPS 2009 - 2012
D3 stavba 0309/III Borek - Úsilné, DZS, PDPS 2010 - 2012
R3 0312/II, Nažidla – státní hranice, DSP, 2011-2012
MÚK Stadice, RDS, 2011
I/9 Líbeznice – obchvat, DÚR, DSP, DZS, RDS, AD, 2002-2012
I/16 OK D8 - Nová Ves, DSP/ZDS, 2011
II/405 Jihlava – Pančava, DÚR, 2011
Odstavný a opravárenský závod v Plzni (depo), DSP, 2012
Městský okruh v Plzni Domažlická – Křimická, RDS,AD, 2012-2013
I/9, I/16 Mělník – obchvat (1., 2., 3., 4. stavba), DÚR, 2009
I/9, I/16 Mělník – obchvat (1. stavba), DSP, 2012-2013
R4 Mirotice - rozšíření, DÚR, 2012 - 2013
R6 Hořovičky - obchvat, DSP 2012 - 2013
R6 Hořesedly - přeložka, DSP 2012 - 2013
 


Mosty a tunely

D8 0805 Lovosice -Řehlovice, stanovení zatížitelnosti mostů dle ČSN 73 6222
II/111 před Bystřicí rekonstrukce mostů ev.č. 111-001 a 111-002
III/00719 Bouchalka, rekonstrukce mostu ev.č. 00719-1
III/23626 Čelechovice - rekonstrukce mostu ev.č. 23626-1a
Oprava mostu R032 - Nedvězí - DSPS, ML, 1. HMP, VTD zábradlí na mostu
Dálnice D3 Středočeská část úseky 0301-0304 Praha - Voračice - srovnávací studie kategorií tunelů
Posouzení porušených optických clon na SOKP 513, portál č. 26 v km 6,100, TP
Mimořádná prohlídka tunelu Panenská
D8 Druhá hlavní prohlídka tunelů Prackovice a Radejčín
Rekonstrukce souboru mostních objektů ulice Libeňský most v Praze 7 a 8
Dálnice D8, úsek 0807 - tunel Panenská, zpracování TEPř
II/118 Chyňava, most ev.č. 118-038 přes potok za obcí Chyňava_PD
I/20 Písek, most ev.č. 20-071 - DSP/PDPS
I/20 Protivín, most ev.č. 20-075 - diagnostický průzkum
Rekonstrukce sil. II/1631, 1634 Nová Pec - Zadní Zvonková, mostní objekty – RDS
Most Litol - most přes Labe u obce Litol, 1998 
Mosty Malý a Velký Mastník - mosty na stavbě D3/305, 1997
Most Vojtanov, 1997
Tunel Prackovice - 270 m dlouhý dálniční tunel na stavbě D8/805, 1997 - 1998
Tunel Valík - 380 m dlouhý dálniční tunel na obchvatu Plzně D5/510 vč. průzkumné štoly, 1999
Tunel Suchdol - 1800 m dlouhý 6ti pruhový tunel na silničním okruhu kolem Prahy, stavba 518, 1998 - 2004
Kolektor Centrum I.A. - 1300m kolektorových tras a 450m přípojek, 2000 - 2001
Koordinace na stavbě SOKP 513 Lahovice - Vestec, 2007 - 2010
Kolektor Vodičkova a Revoluční 2001 - 2007
SOKP 513 Vestec - Lahovice, DSP a RDS 23 mostů, 2006 - 2010
R35 Hradec Králové (Sedlice) - Opatovice, RDS 20 mostních objektů na R35 a I/37,      2007 - 2009
SOKP 512 D1 - Vestec, DSP a RDS 21 mostů, 2008 - 2010
I/19 Spálené Poříčí - most přes Bradavu, 2009
Dálnice D3 308B Most přes Lužnici, DUR, DSP, RDS a autorský dozor, 2009 - 2013
R7 Droužkovice - Nové Spořice, estakáda nad železniční tratí u Panského rybníka, RDS, realizace 2011 - 2013
 

Městská hromadná doprava

Chomutov - zavedení trolejbusové dopravy do města Chomutov, 1990 - 1995 
Teplice - rozšíření trolejbusové dopravy Teplicích, 1995 - 1998
Děčín - rozšíření dopravního závodu, 1996
Rekonstrukce a oprava tramvajové trati Vodičkovy ulice, 2001
TT Plotní, Brno, 2007
RTT Myslíkova, Praha, 2007 - 2008
TT Rochlice - Liberec, 2007
Libeňský most, Praha, 2003 - 2008
RTT, Ulice Milady Horákové Praha, 2005
Rekonstrukce TT Dělnická - Libeňský most v Praze, DÚR, DSP, RDS 2005 - 2012
RTT Mikulášské náměstí v Plzni, 2006
Nová dvoukolejná tramvajová trať v úseku zast. U Lomu - Krejčího - Dobiášova (sídliště RochliceII v Liberci), DˇÚR 2006
RTT Myslíkova, DÚR, DSP, DZS 2006 - 2010
Studie tramvajové trati v Litvínově, Smetanova ulice, 2007
RTT Jaromírova - Na Slupi, Praha, 2007
Vozovna Vokovice, rekonstrukce vjezdu, posouzení možností úprav, Praha, 2006
TT Rochlice, Liberec, 2009
RTT Generála Šišky, DÚR, DSP, RDS 2010
TT KOMOKO (komunikace Modřany - Komořany), DSP, RDS 2010

 

Rekonstrukce mostních a silničních staveb

Rekonstrukce silnice I/3 - D1 Benešov, 2000
Oprava silnice I/3 Tábor - Litvínovice, 2000 - 2001
Rekonstrukce silnice I/20, hranice okr. Prachatice, 2001
I/14 Jablonec nad Nisou - Tanvald, rekonstrukce - DÚR, DSP, DZS, RDS, 2007 - 2010
Oprava Karlova mostu- etapa 0003 - oprava mostovky (DSPS), 2010
Karlovy Vary - revitalizace promenádního prostoru v části lázeňského území Tržiště - Stará Louka, 2010
Luby u Chebu - rekonstrukcepochozích ploch a opěrných stěn náměstí, 2010
I/14 Náchod – rekonstrukce silnice a křižovatky, DSP/ ZDS, 2011
Rekonstrukce 17 mostů poškozených povodní v srpnu 2010 na silnicích II. a III. třídy v Libereckém kraji, RDS, projednání , AD, DSPS 2011 - 2012

Pozemní stavby

Rekonstrukce budovy České banky - Praha, 1992 
Rekonstrukce Krušnohorského divadla v Teplicích, 1996 - 1998
Rekonstrukce divadla Labyrint v Praze, 1998
Rekonstrukce divadla Kalich v Praze, 1999
Rekonstrukce paláce U Hybernů v Praze, 1999 - 2000
Satelitní výstavba 145 rodinných domků v Praze Nebušicích, 1995 - 1996
Motorest ATOL na dálnici D5 u Rudné, 1991
Dostavba základní školy Satalice, 1999 - 2000
Rekonstrukce Švandova divadla v Praze 5, 2000 - 2002
Rekonstrukce Vrchlického divadla v Lounech, 2001
SSÚD Chotoviny na dálnici D3, 2000 - 2007
SSÚD Řehlovice na dálnici D8, 2002 - 2006
Palác U Hybernů - studie na rekonstrukci, 2003
Bytové domy Lysolaje, 2003
Rekonstrukce Hudebního divadla v Karlíně, 2004 - 2006
Rekonstrukce a dostavbazámku Český Rudolec (NKP), 2006
Dostavba a modernizace SSÚD č. 8 Rudná, DÚR, DSP 2007 - 2010
Rekonstrukce vybraných pavilonů FTNsP v Praze Krči, 2008
Dostavba Administrativní budovy v Praze 4, Zelený pruh 1560/99, 2008 - 2010
Projekt ideální tělocvičny pro školy Stč. kraje, 2011
Vnitřní stavební úpravy Polikliniky Pod Marjánkou, DSP, PDPS 2011
Rekonstrukce OS a JIP Thomayerovy nemocnice v Praze 4DSP/DZS 2011 - 2012
Polyfunkční dům "Václav" na Ortenově náměstí v Praze 7, studie 2012
 

Jiné inženýrské stavby

30 čerpacích stanic pohonných hmot (Benzina, Aral, Total, Agip, Shell, Conoco, Petra, OMV) 
Celní přechod a záchytné parkoviště v Pomezí, 1995
Cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs, 0. a 1. etapa, DÚR, DSP/DZS, RDS 2004 - 2009

Životní prostředí

I/21 Planá - Trstěnice, přeložka - úprava dokumentace EIA dle zákona č. 326/2017 Sb.
II/272 Starý Vestec, přel. sil. a II/240 Velvary, obchvat - hodnocení vlivu stavby na ŽP
I/12 Úvaly - Kolín 2+1, TD/DÚR/IČ k ÚR
I/20 Pištín - České Vrbné, Oznámení záměru
 I/14 Nové Město n/M - přeložka; vyhodnocení průchodnosti záměru ve var. DÚR, z hlediska vlivu na ŽP
Vyhodnocení hlukové zátěže na lokalitu BV Z01 v Úlibicích
II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, I. a III. etapa, aktualizace a doplnění dokumentace EIA
II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, II. etapa, prodloužení platnosti stanoviska EIA
D11 1107 Smiřice - Jaroměř, prodloužení stanovisek EIA
I/20 Kasejovice, obchvat - zpracování oznámení EIA v rozsahu přílohy č. 4 k zákonu
I/20 Kasejovice, obchvat - Aktualizace Oznámení záměru
D35 Úlibice – Hořice, oboustranná odpočívka – vypracování podkladů pro zjišťovací řízení
Rozšíření skladového areálu PTÁČEK - správa a.s., Vejprnice
D6 Hořesedly, přeložka - verifikační stanovisko
D6 Hořovičky, obchvat - verifikační stanovisko
EIA silnice I/4 Skalka, 1994 
EIA dálnice D3/305, 306, 1995
EIA pro most přes řeku Moravu (PHARE), 1997
EIA dálnice D5, stavba 510 obchvat Plzeň, 1998
EIA SO stavba 519, 1999
Hluková studie administrativní budovy firmy Krenotech, 1999
ČOV Chotoviny, 2000
EIA SOKP, st. 011, 2000
EIA Škoda Auto a.s. - zkušební plochy, 2001
EIA Dálnice D3 "Středočeska", 0301-0303, 2007
SOKP 513 a 514 - Návrh řízení ochrany životního prostředí při výstavbě, 2007
Sedačková lanová dráha, Herlíkovice - Bubákov, 2005
EIA Zkapacitnění Štěrboholské radiály, 2007
Hlukové studie D3/R3 - stavby 0310 a 0312, 2007
Hluková studie R56 Frýdek - Místek, připojení na R48, 2007
Oznámení záměru II/129 Pacov - Lukavec, 2007
EIA Komunikační propojení MČ Praha 12 s Pražským okruhem, 2008
Oznámení záměru Zklidnění SJM v Prostoru Národního muzea, 2008
Oznámení záměru II/240 Velvary, obchvat, 2008
Oznámení  záměru II/331 Stará Boleslav, obchvat, 2008
EIA R49 Fryšták - státní hranice ČR/SR, 2009 - 2010
EIA Dálnice D1 Mirošovice - Kývalka, zkapacitnění (spolupráce s Evernia), 2009
Oznámení záměru a EIA Regenerace sídliště Máj České Budějovice, úsek 06 - Východ - M. Horákové, 2009 - 2010, 2012
EIA Dálnice D1 ve Středočeském kraji 2010, projednání 2011
Oznámení záměru R6 Hořovičky - obchvat, 2010
EIA R49 stavba 4902.2, Fryšták - Lípa, 2010
MÚK Aviatická, úprava dokumentace, 2011
Oznámení záměru II/405 Jihlava (Pančava) - most č. 405-001, 2011
EIA R49 stavby 4903 - 4905, Lípa - hranice ČR/SR, 2012
EIA Zklidnění SJM u Národního muzea v Praze, 2012
Oznámení záměru II/331 Sojovice, rek. mostu č. 331-008, 2012

Geologické a geotechnické průzkumy

I/20 České Budějovice, severní spojka - PD pro doplňující průzkum
I/27 Šlovice - Přeštice, dohled nad realizací podrobného GTP
I/38 Krchleby - Nymburk - Odborný dohled předběžného geotechnického průzkumu
210/18 D6 SSÚD - PD podrobného GTP
 D5 - Oprava mostů a vozovek v km 8,9-11,3 P + L projekt GTP
I/20 České Budějovice, severní spojka - PD pro doplňující průzkum
D6 Hořovičky, obchvat - odpočívky Kolešov - podrobný GTP - autorský dozor
II/101 Úvaly - Říčany, projekt GTP
D35 Ostrov - Vysoké Mýto, podrobný GTP
D35 Litomyšl - Janov, podrobný GTP
D3 0302 Jílové – Hostěradice, podrobný GTP pro přístupové komunikace – odborný dohled
I/20 Losiná – obchvat - Hydrogeologický monitoring vodního zdroje
I/13 Kladrubská spojka - projektová dokumentace podrobného IGP
D6 Hořovičky, obchvat - odpočívky Kolešov - PD podrobného GTP
 D6 Petrohrad - Lubenec  - Projekt doplňkového GTP pro doplnění PD
Propojení Vinařice - Bernardov, projekt GTP dle TP 76
I/20 Kasejovice - obchvat, předběžný GTP
I/27 Přeštice - obchvat, podrobný geotechnický průzkum

Geodézie

I/38 Havlíčkův Brod, JV obchvat, srovnávací sestavení katastrální situace, aktualizace záborového elaborátu, kontrolní geodetická činnost objednatele – základní vytyčovací síť
D7 Panenský Týnec, zkapacitnění obchvatu - zaměření pro PDPS
D3 stavby 0301 - 0303 - oddělovací geometrické plány pro pozemky ve vlastnictví SPÚ
I/34 Božejov - Ondřejov - Pelhřimov, kontrolní činnost ÚOZI-O
D7 Louny, zkapacitnění obchvatu - základní vytyčovací síť - ZDS
I/37 Osová Bítýška, obchvat - výkon UOZI objednatele pro zřízení ZVS stavby
I/34 Stráž nad Nežárkou – Lásenice, projekt ZVS pro DSP v podrobnosti PDPS"
Zhotovení základní mapy silnice 1. třídy I/7 ve Středočeském kraji
D1 Modernizace - úsek 11, EXIT 81 - EXIT 90, aktualizace záborového elaborátu
D35 Janov - Opatovec, akt. záborového elaborátu
SSÚD Sokolov - geodetické zaměření

Kolejové stavby

Libeňský most, Praha 7 a 8, číslo akce 999984
Odstavné kolejiště v areálu Opravny tramvají
OTT Vozovna Strašnice - dvůr
Rekonstrukce TT Nádražní - Na Zlíchově
Tramvajová trať Plotní RDS
Odstavné kolejiště v areálu Opravny tramvají
Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní - Na Zlíchově
RTT Nádražní - Na Zlíchově, revizní jáma ve smyčce Barrandov

Trakční a trolejové vedení

Areál volnočasových aktivit H. Králové - Park Malšovice
Úprava trolejového vedení v křižovatce ulic Bílinská - Opavská v Teplicích
Smyčka Dopravní podnik objekt SO 651 Úprava trakčního vedení
Oprava a zateplení domů Táboritská - Úprava nosné sítě trolejového vedení
Prosecká (U Pekařky - Na Rozhraní) č. akce 999049
Rajská zahrada přemostění; SO 405 Přeložka trakčního vedení
Měnírna MR5 napájející el. proudem trakční síť trolejbusů v Horní ulici SO 315 Vyvedení výkonu
Projektová dokumentace - Rekonstrukce EOV 416 a 419
VB v žst. Praha - Smíchov, úprava nosné sítě trolejového vedení DPP
Polyfunkční dům Zenklova, Úprava trolejového vedení
Rozšíření trolejbusové dopravy Jihlava – sever
Změna dopr. řešení křiž. Vinohradská - Želivského, Přeložka trakčních stožárů a úprava nosné sítě
Modernizace TT Klatovská ul. v Plzni, úsek Dobrovského - Máchova; DÚR, DSP
TV podjezd ulice Emilie Dvořákové
Rekonstrukce mostu E. Beneše v Ústí n/L, Úprava trolejového vedení
Rekonstrukce žst. Bohosudov
Dopravní napojení - lokalita Pardubice - Trnová
Úprava křižovatek ulic Kolbenova x Na Černé Strouze a Kolbenova x Mobelix
Kolben Park 1. etapa - objekt C, přeložka trakčních stožárů
Polyfunkční areál Smíchov - Úprava trakčního vedení a trakčních kabelů
Riegrova plaza, SO Přeložka trakčních stožárů a úprava nosné sítě
RTT Obratiště Spojovací
I/62 Ústí nad Labem, okružní křižovatka Krásné Březno, DUSP, , větev A Trakční trolejové vedení
Energetický výpočet na přerozdělení napájecího úseku N.Ú.2
Administrativní budova Sokolovská - Přeložka trakčních stožárů
OK Národního odboje – Střekov
Rozšíření trolejbusových tratí v Teplicích
Kolben Park 1. etapa objekt C, přeložka trakčních stožárů
AT HOME (Student House), SO 721 - přeložka dráhových napájecích kabelů – DP
BESIP - U vojenské nemocnice, SO 403 - Přeložka trakčního stožáru
Rozšíření trolejbusové dopravy Jihlava – sever
I/3 České Budějovice, úprava přemostění Dobrovodského potoka, Přeložka trakčního stožáru
MR Plačice


Inženýring  a majetkoprávní činnost

D47 4707 Bílovec-Ostrava Rudná - vyvádění majetku
D3 Tábor - Veselí n/L , st. 0306 - obchvat Tábora (PJP), km 78,660 - 79,125
III/10125 Nučice, most ev.č. 10125
III/11417 Dobříš, most ev.č. 11417-1
Modernizace D1 úsek č. 02 IČ pro SP
D11 1107 Smiřice - Jaroměř, IČ, zajištění platnosti stanovisek DOSS a vlastníků IS
III/11524 Králův Dvůr, most ev.č. 11524-9
D3 0310/I a 0310/II funkční celek "D", koordinace při zajišťování majetkových práv
Novostavba bytových domů Praha Újezd - IČ
D1 modernizace - úsek 02, nové SP pro nadjezdy
D1 - modernizace - úsek 11 - IČ pro SP
D1 modernizace - úsek 07, EXIT 56 Psáře - EXIT 66 Loket, MPPD6 - Petrohrad - Lubenec, prodloužení platnosti ÚR
D35 Opatovice – Časy, IČ k SP vč. MPP
II/245 Čelákovice - obchvat
Aktualizace Metodického pokynu pro majetkoprávní přípravu
II/101 Brandýs nad Labem, přeložka, I. Etapa
I/27 Vysoká Libyně-rektifikace oblouku, IČ k SP
II/288 Železný Brod, rekonstrukce silnice
I/27 Přeštice, obchvat
II/112, Domašín - Zdislavice
Silnice III/28617 Mříčná, rekonstrukce silnice
III/28723 Mukařov, rekonstrukce silnice
D1 rozšíření odpočívky Střechov km 52,0 levá a pravá strana - majetkoprávní činnost
D1 Modernizace - úsek 11, EXIT 81 Koberovice – EXIT 90 Humpolec; změna DSP + IČ/MČ k SP
D4706 - Inženýrská činnost, 2007-2008
Elektrifikace Bus MHD, č.1 v Českých Budějovicích, 2007-2008
D3, stavba 0310/I Úsilné - Hodějovice, ÚR 2009 - 2011
R35 úsek 6, stavba Opatovice - Časy, ÚR 2010 - 2011
I/26 Holýšov - most 26-029, SP 2011
III/ 2014 Dolní Bezděkov - oprava, SP 2011
III/18019 Letkovská ulice v Plzni - rekonstrukce, SP 2011
I/27 Červené Poříčí, most 27-082, SP 2011
D1 modernizace, úsek č. 5, MÚK Šternov - MÚK Psáře, ÚR 2011 - 2012
D3 stavba 0307 A,B,C Tábor - Soběslav, ÚR + majetkoprávní vypořádání 2011 - 2012
D3 stavba 0308 A,B Soběslav - Veselí n. L., ÚR + majetkoprávní vypořádání 2011 - 2012
II/121 za Nazdicemi, most č. 121-022, TDI,BOZP 2011 - 2012
III/0386 Hrdlořezy - Debř, rekonstrukce, TDI, BOZP 2011 - 2012
II/268 Mnichovo Hradiště, rekonstrukce mostu 268-006, TDI, BOZP 2011 - 2012 
II/272 Benátky nad Jizerou, rekonstrukce mostu 272-008 TDI, BOZP 2012
II/116 a III/11626 Mníšek pod Brdy oprava, TDI, BOZP 2012 
III/11628 Voznice, oprava mostu přes R4, TDI, BOZP 2012
III/1124 Libež, rekonstrukce mostu 11124-3 TDI, BOZP 2012
III/12519 Kácov, oprava silnice, TDI, BOZP 2012
 

Technická asistence

D35 Úlibice - Hořice, SSÚD Chomutice, záměr projektu
Brandýs nad Labem, obchvat - aktualizace dopravní prognózy
D7 MÚK Kněževes - zkapacitnění, úprava záměru projektu
I/20 Písek - Pištín, uspořádání 2+1, záměry projektu
I/21 Nová Hospoda - Kočov, 2. stavba, Aktualizace ekonomického hodnocení stavby
 I/20 České Budějovice, severní spojka (vč. ul. Okružní) - studie ekonomické efektivnosti
I/24 Lomnice na Lužnicí, Ekonomické hodnocení
I/20 Kasejovice - obchvat, záměr projektu vč. ekonomického posouzení metodou HDM-4
I/34 Vranín - Třeboň - studie ekonomické efektivnosti
I/23 Nová Olešná, aktualizace ekonomického hodnocení
SA - Posouzení vybraných položek s velmi nízkými cenami pro opravy svodidel
Sil. I/56 Ostrava - prodloužená Místecká III. stavba, ekonomické hodnocení (HDM-4)
D8 0805 A - Trasa dálnice Lovosice - Řehlovice - ekonomické hodnocení stavby
I/34 Vranín - Třeboň, aktualizace záměru projektu
D7 MÚK Kněževes - zkapacitnění, aktualizace záměru projektu
I/24 Lomnice nad Lužnicí, záměr projektu
D7 MÚK Středokluky - zkapacitnění, záměr projektu
D7 Louny, zkapacitnění obchvatu – aktualizace záměru projektu
D7 odpočívky Netovice - záměr projektu
D7 MÚK Středokluky - zkapacitnění, aktualizace záměru projektu
I/34 Stráž nad Nežárkou – Lásenice, aktualizace záměru projektu
D49, 4903-4905 Lípa - státní hranice ČR/SR, Ekonomické hodnocení
Dopravní model silnic I/35 a I/57 v úseku D48 a II/437
R1-514 PHS podél větve SO 131 MÚK Slivenec, Vyhodnocení závěrečných zpráv
D3 0309/III a D3 0308/C - TP při vyhodnocování "Zpráv zhotovitele o jakosti díla"
I/22 Horažďovice - obchvat, Technicko - ekonomická studie
D4 Mirotice - rozšíření - Záměr projektu - přemostění Radobytce
Supervize na dálnici D5 - st. 511 a 512 
Supervize na opravě sil. I/10 Praha - Ml. Boleslav, 1999 - 2001
Dlouhodobá inženýrská asistence programu PHARE - MMR ČR
Technická asistence EIB pro program výstavby českých dálnic, 1999 - 2003
Tech. asistence pro fy Solel Bone - příprava D47 pro zahraničního investora, 2001-2002
Technická asistence na projektech financovaných z fondu ISPA:
- Modernizace železničních tratí Česká Třebová - Přerov 2001
- Povodně 2002 - železnice
Žádost o financování z fondu soudržnosti na stavbu dálnice D8 Lovosice - Řehlovice, 2007
Finanční analýzy - SOKP 513 a 512, R6, R35, R4, atd., 2007
D3 Investiční záměry včetně ekonomického vyhodnocení, Praha - Nová Hospoda, 2007
D1 Mirošovice - Kývalka, rozšíření, ekonomické vyhodnocení, 2007
R2 Gombasek - Včeláre, ekonomické vyhodnocení 8 variant, 2007
Pasportizace obytných objektů dálnice D8, stavba 0805, 2006
Dálnice D3, stavba 0307ABC - technická asistence, 2009-2013
Expertní činnost DSP, DÚR - dálnice, rychlostní silnice a silnice I. třídy - 2009 - 2011
SOKP 513 a 514, technická asistence a posouzení staveb z hlediska zařazení do kategorií typové úrovně rizikanesouladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., 2009 - 2012
SOKP 512 - Finanční řízení, 2009 - 2013
Dálnice D3 stavba 0306 - technická asistence, 2009 - 2013
Dálnice D8 stavba 0805 technická asistence pro PMU, 2010 - 2013
SOKP stavba 520, IZ, HDM 4, 2010
R55 Olomouc - Břeclav, HDM 4, 2010
R35 Opatovice - Časy, Aktualizace IZ, HDM 4,  2010
Modernizace D1 Mirošovice - Kývalka - 21 úseků, 21 IZ, celkové hodnocení HDM 4, 2011 - 2012
Posouzení 11 staveb dokončených v roce 2010 z hlediska zařazení do kategorií typové úrovně rizika nesouladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., 2011 - 2012
Dálnice D3 stavba 0308C, 0309 I,II,III, aktualizace IZ, 2012
Dálnice D3 stavba 0307 - 0309, aktualizace HDM 4, 2012
SOKP stavba 510 rekonstrukce vozovky, IZ, 2012
R4 Skalka - Mirotice 6 staveb, aktualizace IZ, 2012
Posouzení 7 staveb dokončených v roce 2011 z hlediska zařazení do kategorií typové úrovně rizika nesouladu se Zákonem č. 137/2006 Sb.,  2012
Posuzování  staveb dokončovaných v roce 2012 - 2013 z hlediska zařazení do kategorií typové úrovně rizika nesouladu se Zákonem č. 137/2006 Sb.,  2012 - 2013

 

Řízení staveb

D3 Tábor - Veselí nad Lužnicí - technický dozor a správce stavby, 2009 - 2012/2014
Zajištění činnosti koordinátora a manažera projektů Obnovy vybraných silnic po povodni 2010 v Libereckém kraji, 2010 - 2011

BIM

I/34 Pelhřimov západní obchvat
D35 Opatovice-Časy
 
Dálnice D3
Komunikace R4
Silniční okruh kolem Prahy

Jsme držiteli certifikátů dle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008.

Created by CTECH s.r.o. ©2012