Životní prostředí

Životní prostředí

 • migrační studie
 • posouzení vlivů na krajinný ráz
 • dendrologické průzkumy včetně výpočtu ekologické újmy
 • botanické a zoologické průzkumy
 • posuzování vlivů staveb na životní prostředí EIA (autorizace)
 • posuzování územních plánů SEA (autorizace)
 • pedologické průzkumy
 • zpracování rozptylových studií pro stacionární a liniové zdroje znečištění (autorizace)
 • zpracování hodnocení dle par.67 zákona o ochraně přírody a krajiny tzv. biologické hodnocení
 • zpracování hlukových studií v programu CadnaA
 • měření hluku v komunálním prostředí
  • měření hluku ze silniční dopravy
  • měření hluku ze železniční dopravy
  • měření hluku ze stacionárních zdrojů hluku (tepelná čerpadla, vzduchotechnické jednotky, strojovny..)
 • měření hluku v pracovním prostředí
 • měření vibrací přenášených na člověka v budovách chráněných vnitřním prostoru stavby
 • měření vibrací přenášených na ruce
 • studie zastínění pozemků či bytových objektů (BuildingDesign)
 • studie proslunění pobytových místností (BuildingDesign)
 • návrh umělého osvětlení podél silnic, křižovatek a přechodů pro chodce (BuildingDesign - Wils)
Dálnice D3
Komunikace R4
Silniční okruh kolem Prahy

Jsme držiteli certifikátů dle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008.

Created by CTECH s.r.o. ©2012