Kariéra

SAMOSTATNÝ PROJEKTANT - ROZPOČTÁŘ

Samostatné zpracování výkazů výměr a soupisů prací se zaměřením na dopravní stavby, včetně jejich ocenění, posuzování správnosti a úplnosti soupisů prací.
České Budějovice
, Karlovy Vary

PROJEKTANT SILNIČNÍCH A DÁLNIČNÍCH STAVEB

Zpracování projektové dokumentace dálničních staveb, silničních staveb, místních a účelových komunikací ve všech stupních projektové přípravy, včetně projektových dokumentací pro opravy těchto komunikací. Výkon autorského dozoru.
Praha
, České Budějovice
, Liberec
, Plzeň
, Karlovy Vary
, Brno
, Ostrava

PROJEKTANT ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Zpracování projektové dokumentace elektrických rozvodů (silnoproud, slaboproud, veřejné osvětlení, telematika) souvisejících s výstavbou nebo opravami liniových staveb. Odborné posudky, expertízy. Výkon autorského dozoru
Praha
, České Budějovice
, Liberec
, Plzeň
, Karlovy Vary
, Brno
, Ostrava

PROJEKTANT POZEMNÍCH STAVEB

Zpracování projektové dokumentace pozemních staveb (stavebních částí) ve všech stupních projektové přípravy. Práce v terénu (zaměření staveb, stavebně technické průzkumy), výkon autorského dozoru.
Praha
, České Budějovice
, Liberec
, Plzeň
, Karlovy Vary
, Brno
, Ostrava

PROJEKTANT KOLEJOVÝCH STAVEB

Zpracování projektové dokumentace železničních a tramvajových staveb a rekonstrukcí těchto staveb ve všech stupních projektové přípravy. Výkon autorského dozoru.
Praha
, České Budějovice
, Liberec
, Plzeň
, Karlovy Vary
, Brno
, Ostrava

PROJEKTANT MOSTNÍCH A INŽENÝRSKÝCH KONSTRUKCÍ

Zpracování projektové dokumentace mostních a inženýrských konstrukcí ve všech stupních projektové přípravy, statické výpočty konstrukcí. Běžné, hlavní a mimořádné prohlídky mostů, výkon autorského dozoru.
Praha
, České Budějovice
, Liberec
, Plzeň
, Karlovy Vary
, Brno
, Ostrava

PROJEKTANT PODZEMNÍCH STAVEB A INŽENÝRSKÝCH KONSTRUKCÍ

Zpracování projektové dokumentace tunelů a podzemních inženýrských konstrukcí (podzemní garáže, kolektory, zárubní a opěrné zdi, vyztužené násypy, protihlukové stěny a konstrukce. Expertní posudky všech druhů podzemních staveb,…
Praha
, České Budějovice
, Liberec
, Plzeň
, Karlovy Vary
, Brno
, Ostrava

PROJEKTANT PLYNÁRENSKÝCH ZAŘÍZENÍ

Zpracování projektové dokumentace plynárenských rozvodů souvisejících především s výstavbou liniových staveb (novostavby nebo opravy dálnic a silnic). Odborné posudky a expertizy, výkon autorského dozoru.
Praha
, České Budějovice
, Liberec
, Plzeň
, Karlovy Vary
, Brno
, Ostrava

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

Výkon činnosti technického dozoru investora rozsáhlých i menších dopravních staveb se specializací na pozemní komunikace, mostní a inženýrské konstrukce a kvalitu (pozice "asistent").
Praha
, České Budějovice
, Liberec
, Plzeň
, Karlovy Vary
, Brno
, Ostrava

EKOLOGICKÝ DOZOR

Provádění ekologického dozoru při realizaci staveb.
Praha
, České Budějovice
, Liberec
, Plzeň
, Karlovy Vary
, Brno
, Ostrava

KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI

Výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi, spolupráce s projektanty a dozorci staveb v oblasti koordinace BOZP. Zpracování plánu BOZP (v rámci přípravy stavby).
Praha
, České Budějovice
, Liberec
, Plzeň
, Karlovy Vary
, Brno
, Ostrava