Reference

img_01_312-II
(2006-2020)

D3 0312/II Nažidla – Dolní Dvořiště, st. hranice

Vypracování dokumetace k územnímu rozhodnutí, výkon inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí. Kategorie R 25,5/120, MÚK Dolní Dvořiště, 4 mosty, protihlukové stěny

img_20210908_120726
(2019-2021)

I/37 Osová Bítýška - obchvat

Výkon činnosti Úředně oprávněného zeměměřického inženýra objednatele (ÚOZI-O) spočívající v posuzování geodetických částí projektové dokumentace, zajišťování kontrolních měření pro objednatele, vytyčení obvodu stavby a další související měření a…

img_20200423_075940
(2020-2021)

I/35 Hořice, most ev. č. 35-069

Celková rekonstrukce mostu na silnici I/35 (km 83,879) přes silnici III/3267, železniční trať, Janákovu ulici, Chvalinský potok a účelovou komunikaci.Délka mostu 460,7 m, 15 polí (rozpětí polí 29,5m + 13x30,0m + 29,5m), šířka mostu 14,6m,…

20191205_102825-min
(2017-2020)

D35 Litomyšl – Janov

Zpracování podobného geotechnického průzkumu. Kategorie D 26,5/130, délka 10,350 km, 7 mostních objektů, 11 protihlukových stěn, 26 vodohospodářských objektů

144b-min
(2019-2020)

D49, 4902.2 Fryšták - Lípa, 2. etapa, Podrobný geotechnický průzkum

Podrobné zhodnocení inženýrsko-geologických a hydrogeologických poměrů území jako podkladu pro projektování uvedené stavby. Kategorie D 25,5/120, délka 9,3 km, 24 mostních objektů, 3 protihlukové stěny, 3 opěrné zdi, 31 vodohospodářských objektů<…

12
(2005-2020)

D6 Olšová Vrata – Žalmanov

Vypracování dokumentace k územnímu rozhodnutí, aktualizace dokumentace k územnímu rozhodnutí a výkon inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí. Rychlostní silnice I/6, která je součástí tahu rychlostní komunikace Praha - Karlovy Vary - Cheb,…

img_trolej-jihlava_02
(2018-2020)

Rozšíření trolejbusové dopravy Jihlava - sever

Zpracování dokumentace k územnímu rozhodnutí, výkon inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí, ekonomické hodnocení, zajištění oznámení EIA.

IMG_20200817_170638-min
(2018-2020)

RTT Starostrašnická - V Olšinách

Zajištění průzkumů a podkladů, vypracování dokumentace k územnímu rozhodnutí, dokumentace ke stavebnímu povolení s realizačními detaily, vyhotovení majetkoprávní elaborátu, zpracování návrhu DIO a jeho projednání, zpracování Zásad Organizace…

(2019-2020)

D1 modernizace – úsek 20, EXIT 146 V. Meziříčí východ – EXIT 153 Lhotka

Technická pomoc objednateli při vyhodnocení claimu zhotovitele včetně vypracování závěrečného posudku s doporučením pro správce stavby/objednatele. Práce se vztahovaly ke claimům č. 2,10,13,17,20 a 28. Kategorie D 28/120, délky 6,647 km, 8…

p_20180815_090924
(2019-2020)

D8 Oprava AB vozovky km 5,151 až -2,248 vlevo

Oprava dálnice D8 v km 5,151 až -2,248 vlevo.

20150917_145738-min
(2014-2019)

I/11 Oldřichovice - Bystřice, TDI

Výkon technického dozoru investora. Novostavba čtyřpruhové pozemní komunikace, kategorie S 24,5/100, délka 6,239 km, 12 mostních objektů (nejdelší 759,5 m)

20190402_130222-min
(2019)

D3 0302 Jílové - Hostěradice

Aktualizace geotechnického a hydrogeologického průzkumu, doplňující geotechnický průzkumvy vyhodnocující v oblasti hydrogeologii, určení významnosti změn, návrh kompenzačních opatření a monitoringu pro trasu navrženou v dokumentaci k územnímu…

20181017_124947-min
(2018-2019)

D35 Ostrov – Vysoké Mýto

Zpracování podobného geotechnického průzkumu. Kategorie D 26,5/130, délka 7 km, 6 mostních objektů

img_Slany1
(2018-2019)

D7 Slaný - Postoloprty - Ekonomické hodnocení podle Rezortní metodiky pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb

Ekonomické hodnocení HDM-4 jako podklad pro aktualizaci IZ.

DSC01535
(2015-2018)

D35 Opatovice nad Labem - Časy

Vypracování dokumentace ke stavebnímu povolení, výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení, vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby, provádění autorského dozoru. Pilotní projekt ověřující a vyhodnocující postupy při…

IMG_1450_1-min
(2015-2018)

I/19 Žďákov, most ev.č.19-028, asistent správce stavby a TDI

Výkon asistenta správce stavby a technického dozoru investora při řekonstrukci silničního obloukouvého mostu na silnici I. třídy vč. dvoupruhové komunikace.

Zenklova - zast. Stejskalova-min
(2016-2018)

RTT Zenklova

Zajištění podkladů a průzkumů, zpracování dokumentace k územnímu rozhodnutí a dokumentace ke stavebnímu povolení, realizační dokumentace stavby, inženýrská činnost k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení, včetně výkomnu autorského dozoru v…

(2010-2018)

D3 stavba 0308 C Veselí nad Lužnicí - Bošilec

Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby, výkon inženýrské činnosti pro zajištění majetkoprávních práv a vydání pravomocného stavebního povolení, výkon technické asistence během výstavby, kontrola funkčnosti zavedeného systému…

DSC07526-min
(2015-2017)

D1 ÚSEK 3 – MÚK Hvězdonice – MÚK Ostředek

Kompletní výkon technického dozoru včetně koordinátora BOZP. Kategorie D 28/120, délka 4,640 km, MÚK Hvězdonice

(2016-2017)

D1 modernizace - úsek 21, EXIT 153 Lhotka – EXIT 162 Velká Bíteš

Provedení diagnostického průzkumu a předání všech podkladů/zpráv pro určení rozsahu sanací mostů SO 21-207 (ev.č. mostu D1-201) o rozpětí 26,45 m.

D35 vizualizace 05-min
(2010-2017)

D35 Úlibice - Hořice

Zajištění závazného stanoviska podle §9a odst. 4 a 5 zákona č. 39/2015 Sb. tj. zajištění podkladu pro vydání závazného verifikačního stanoviska. Soukres trasy, soupis technických změn, vyhodnocení změn. Vypracování dokumentace k územnímu…

img_D49 studie
(2016-2017)

D49, 4903 - 4905 Lípa - hranice ČR/SR, Technicko-vyhledávací studie

Technicko vyhledávací studie, zpracovaná ve 4 variantách vedení trasy a kategorií.

img_II240-EIA_01
(2016-2017)

II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, I. A III. Etapa, EIA

Vyhotovení dokumentace podle př. č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, Technická pomoc objednateli v rámci vypořádání připomínek k dokumentaci EIA a při účasti na veřejném projednání.

002146-min
(2007-2017)

D11 stavba 1107 Smiřice - Jaroměř

Vypracování dokumentace ke stavebnímu povolení, vyhotovení vybraných dokumentů zadávací dokumentace stvaby včetně projektové dokumentace pro provádění stavby, veškeré kvalifikované úkony nezbytné pro majetkoprávní přípravu a výkup pozemků pro…

img_Mirotice-rozsireni
(2010-2017)

D4 Mirotice, rozšíření

Zpracování dokumentace k územnímu rozhodnutí, dokumentace ke stavebnímu povolení, zajištění majetkoprávní přípravy a výkon inženýrské činnosti pro získání stavebního povolení, výkon inženýrské činnosti pro zajištění pravomocného územního…

(2010-2016)

D1 modernizace - úsek 5, EXIT 41 Šternov - EXIT 49 Psáře

Zpracování aktualizace dokumentace ke stavebnímu povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby, výkon inženýrské činnosti pro zajištění pravomocného stavebního povolení, výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP ve fázi…

Obrázek1-min
(2016)

Oprava mostu ev.č. 272-006 – Most přes trať ČD a MK v Lysé nad Labem – zpracování PD

Vypracování dokumentace ke stavebnímu povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby včetně inženýrské činnosti, získání stavebního povolení a uzavření potřebných smluv s dotčenými objekty, průzkumy, studie.

(2005-2016)

D3 0310/I Úsilné – Hodějovice

Vypracování dokumentace k územnímu rozhodnutí, vypracování dokumentace ke stavebnímu povolení, výkon inženýrské činnosti, vypracování zadávací dokumentace stavby, výkon autorského dozoru. Kategorie D 27,5/120, 3 MÚK, 12 mostů (nejdelší 91,41 m),…

Sázava_detail mostu
(2015-2016)

D3 0301 Praha - Jílové, 0302 Jílové - Hostěradice, 0303 Hostěradice - Václavice, DÚR/IČ

Zpracování technické studie, výpočet ekonomické efektivnosti, aktualizace záměru projektu, vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí a inženýrská činnost k zajištění vydání územního rozhodnutí.

(2015)

Oprava mostu ev. č. 125 - 034 Most přes Labe v Kolíně DSS, IČ k SP, PDPS/AD,

Provedení průzkumů a zaměření, zhotovení projektové dokumentace v úrovni DSP/DOP, vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr a zabezpečení inženýrské činnosti pro ohlášení stavby, výkon…

img_RTT
(2009-2015)

RTT Komunardů - Plynární, DSP / RDS

Zpracování dokumentace pro stavební povolení a zpracování realizační dokumentace stavby pro rekonstrukci tramvajové trati (včetně odvodnění), trakčního vedení, napájení a EOV výhybek na přilehlých konstrukcích. V délce cca 110 m je zřízena nová…

(2013-2015)

D1 modernizace – úsek 14, EXIT 104 Větrný Jeníkov – EXIT 112 Jihlava

Vyhodnocování Souhrnných/dílčích zpráv zhotovitele o jakosti díla. Kategorie D 28/120, délka 8,5 km, 11 mostních objektů

img_D35 Úlibice - obchvat
(2015)

D35 Úlibice – obchvat – coherence stamp

Zajištění závazného stanoviska podle §9a odst. 4 a 5 zákona č. 39/2015 Sb. tj. zajištění podkladu pro vydání závazného verifikačního stanoviska. Soukres trasy, soupis technických změn, vyhodnocení změn. Kategorie D 25,5/100 (D35), S 20,75/80 …

img_01_D35-Dzbanov
(2013-2014)

D35 Džbánov - Litomyšl

Vypracování záměru projektu. Kategorie R 25,5/120, 15 mostních objektů

img_01_U-Globusu
(2013-2014)

České Budějovice – přeložka silnice I/20 v úseku OK u Globusu – silnice I/34 (severní spojka)

EIA - zpracování dokumentace podle §8 zákona č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na ŽP.

(2014)

D11 1109 Trutnov - státní hranice ČR/Polsko

Vypracování projektu předběžného geotechnického průzkumu dle TP 76 A,B. Kategorie D 26,0/130 a D 21,5/110, délka 21,175 km, tunel Poříčí, 23 mostních objektů, 3 MÚK, 10 protihlukových stěn, 33 přeložek

foto C3_Koberny-min
(2009-2014)

D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí, výkon technického dozoru stavby a správce stavby, stavby 0306, 0307ABC, 0308AB

Správce stavby podle podmínek FIDIC, výkon inženýrské činnosti pro kolaudaci a koordinátora BOZP, cenový, finanční a právní dohled včetně dohledu nad dokumentací. 6 na sebe navazujících staveb dálnice D3 v kategorii D 27,5/120

D3_27.6.1310-min
(2004-2013)

D3 stavba 0308A Soběslav - Veselí nad Lužnicí

Vypracování dokumentace ke stavebnímu povolení včetně dokumentace pro zadání stavby, aktualizace dokumentace pro zadání stavby, výkon autorského dozoru. 2 MÚK, 9 mostů, 3 nadjezdy, lávka, most na přeložce, přeložky, 13 polních cest, 2 opěrné zdi<…

221070_max Nové Sedlo - Sokolov-min
(2009-2013)

D6 Nové Sedlo - Sokolov

Zpracování realizační dokumentace stavby včetně koordinace jednotlivých SO, zparcování dokumentace skutečného provedení stavby a mostních listů. Kategorie R 24,5/100, délka 7,48 km, 10 mostních objektů, 2 MÚK, 2 protihlukové zdi, 1 opěrná zeď

0065_foto-min
(2010-2013)

D7 MÚK Droužkovice - MÚK Nové Spořice

Zpracování realizační dokumentace stavby, zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, podkladů pro zatěžovací zkoušky mostů a zhotovení mostních listů. Kategorie R 25,5/100 (70), délka 6,381 km, 9 mostních objektů (estakáda na R7 přes…

Obrázek1-min
(2004-2013)

SOKP stavba 512 D1 - Jesenice - Vestec

Zpracování aktualizace dokumentace k územnímu rozhodnutí, zapracování připomínek a požadavků obcí a Ministerstva vnitra České republiky, zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení, zpracování dokumentace pro zadání stavby, zpracování…

img_Aviaticka
(2013)

D7 MÚK Aviatická - MÚK Ruzyně - prověřovací studie

Zpracování a projednání prověřovací studie ve čtyřech variantách - prověření možnosti vyosení R7 v trase SOKP z důvodu kolize se vzletovou dráhou Letiště Praha, včetně koordinace s plánovanou výstavbou trati Praha – Kladno a výstavby MUK…

(2010-2013)

D3 0307 A,B,C,0308 A,B,C, 0309/I,II

Inženýrské činnosti a majetkoprávní zajištění funkčních celků B a C na novostavbě dálnice D3

04a_foto_02-min
(2008-2013)

D3 0309/III Borek - Úsilné

Vypracování dokumentace ke stavebnímu povolení, vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby, výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení včetně zajištění právních mocí. Kategorie D 27,5/120, 2 nadjezdy, MÚK, 11 mostů, přeložky,…

IMG_011
(2012-2013)

D11 hodnocení ekonomické efektivnosti HDM-4

Vypracování technické studie R11 st. 1108 - 1109 Jaroměř - státní hranice ČR/PL a zpracování ekonomické efektivnosti souboru staveb D11/R11 Hradec Králové - státní hranice ČR/PL tj. staveb D11 1106, D11 1107, R11 1108, R11 1109, a I/35 MÚK…

(2011-2012)

D1 modernizace - úsek 9, EXIT 66 Loket - EXIT 75 Hořice

Výkon inženýrské činnosti pro zajištění pravomocného stavebního povolení. Kategorie D 28/120, délka 9,6 km, 8 mostních objektů, 3 přeložky

pressiometr
(2010-2012)

SOKP 518 Ruzyně - Suchdol

Podrobný geotechnický průzkum dle TP76, technické práce, polní zkoušky, geofyzikální průzkum, hydrogeologický průzkum, odběr vzorků, laboratorní práce. Kategorie S 34/100, součástí hlavní trasy v délce 9,5890 km je přivadeč Rybářka v kategorii…

img_D1-iz_01
(2011-2012)

Zpracování Investičního záměru a provedení hodnocení ekonomické efektivnosti projektu "D1 Mirošovice - Kývalka, modernizace"

Zpracování investičního záměru a studie ekonomické efektivnosti na zlepšení stavebně technického stavu dálnice D1, zpracováno bylo 21 samostatných investičních záměrů

(2008-2011)

D35, úsek 6 MÚK Sedlice – Vysoké Mýto, stavby Opatovice – Časy a Časy – Ostrov

Zpracování dokumentace k územnímu rozhodnutí, zajištění majetkoprávní přípravy a výkon inženýrské činnosti pro získání územního rozhodnutí. Kategorie R 25,5/120, délka 12,61 km, 3 MÚK, OK, 17 mostů (nejdelší 1,061 km), 6 nadjezdů, ekodukt,…

DSC_9537-min
(2004-2011)

D47 stavba 4707 Bílovec, Ostrava – Rudná

Výkon technického dozoru investora. Kategorie D 28,0/120, 17 mostních objektů (délka 1494 m), Klimkovický tunel 1 186 m, 2 MÚK, 8 protihlukových stěn, přeložky ostatních komunikací a inženýrských sítí