Reference

img_01_312-II
(2006-2020)

D3 0312/II Nažidla – Dolní Dvořiště, st. hranice

Vypracování dokumetace k územnímu rozhodnutí, výkon inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí. Kategorie R 25,5/120, MÚK Dolní Dvořiště, 4 mosty, protihlukové stěny

20191205_102825-min
(2017-2020)

D35 Litomyšl – Janov

Zpracování podobného geotechnického průzkumu. Kategorie D 26,5/130, délka 10,350 km, 7 mostních objektů, 11 protihlukových stěn, 26 vodohospodářských objektů

144b-min
(2019-2020)

D49, 4902.2 Fryšták - Lípa, 2. etapa, Podrobný geotechnický průzkum

Podrobné zhodnocení inženýrsko-geologických a hydrogeologických poměrů území jako podkladu pro projektování uvedené stavby. Kategorie D 25,5/120, délka 9,3 km, 24 mostních objektů, 3 protihlukové stěny, 3 opěrné zdi, 31 vodohospodářských objektů<…

12
(2005-2020)

D6 Olšová Vrata – Žalmanov

Vypracování dokumentace k územnímu rozhodnutí, aktualizace dokumentace k územnímu rozhodnutí a výkon inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí. Rychlostní silnice I/6, která je součástí tahu rychlostní komunikace Praha - Karlovy Vary - Cheb,…

img_trolej-jihlava_02
(2018-2020)

Rozšíření trolejbusové dopravy Jihlava - sever

Zpracování dokumentace k územnímu rozhodnutí, výkon inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí, ekonomické hodnocení, zajištění oznámení EIA.

IMG_20200817_170638-min
(2018-2020)

RTT Starostrašnická - V Olšinách

Zajištění průzkumů a podkladů, vypracování dokumentace k územnímu rozhodnutí, dokumentace ke stavebnímu povolení s realizačními detaily, vyhotovení majetkoprávní elaborátu, zpracování návrhu DIO a jeho projednání, zpracování Zásad Organizace…

(2019-2020)

D1 modernizace – úsek 20, EXIT 146 V. Meziříčí východ – EXIT 153 Lhotka

Technická pomoc objednateli při vyhodnocení claimu zhotovitele včetně vypracování závěrečného posudku s doporučením pro správce stavby/objednatele. Práce se vztahovaly ke claimům č. 2,10,13,17,20 a 28. Kategorie D 28/120, délky 6,647 km, 8…

20190402_130222-min
(2019)

D3 0302 Jílové - Hostěradice

Aktualizace geotechnického a hydrogeologického průzkumu, doplňující geotechnický průzkumvy vyhodnocující v oblasti hydrogeologii, určení významnosti změn, návrh kompenzačních opatření a monitoringu pro trasu navrženou v dokumentaci k územnímu…

20181017_124947-min
(2018-2019)

D35 Ostrov – Vysoké Mýto

Zpracování podobného geotechnického průzkumu. Kategorie D 26,5/130, délka 7 km, 6 mostních objektů

img_Slany1
(2018-2019)

D7 Slaný - Postoloprty - Ekonomické hodnocení podle Rezortní metodiky pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb

Ekonomické hodnocení HDM-4 jako podklad pro aktualizaci IZ.

DSC01535
(2015-2018)

D35 Opatovice nad Labem - Časy

Vypracování dokumentace ke stavebnímu povolení, výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení, vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby, provádění autorského dozoru. Pilotní projekt ověřující a vyhodnocující postupy při…

Zenklova - zast. Stejskalova-min
(2016-2018)

RTT Zenklova

Zajištění podkladů a průzkumů, zpracování dokumentace k územnímu rozhodnutí a dokumentace ke stavebnímu povolení, realizační dokumentace stavby, inženýrská činnost k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení, včetně výkomnu autorského dozoru v…

(2010-2018)

D3 stavba 0308 C Veselí nad Lužnicí - Bošilec

Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby, výkon inženýrské činnosti pro zajištění majetkoprávních práv a vydání pravomocného stavebního povolení, výkon technické asistence během výstavby, kontrola funkčnosti zavedeného systému…

DSC07526-min
(2015-2017)

D1 ÚSEK 3 – MÚK Hvězdonice – MÚK Ostředek

Kompletní výkon technického dozoru včetně koordinátora BOZP. Kategorie D 28/120, délka 4,640 km, MÚK Hvězdonice

(2016-2017)

D1 modernizace - úsek 21, EXIT 153 Lhotka – EXIT 162 Velká Bíteš

Provedení diagnostického průzkumu a předání všech podkladů/zpráv pro určení rozsahu sanací mostů SO 21-207 (ev.č. mostu D1-201) o rozpětí 26,45 m.

D35 vizualizace 05-min
(2010-2017)

D35 Úlibice - Hořice

Zajištění závazného stanoviska podle §9a odst. 4 a 5 zákona č. 39/2015 Sb. tj. zajištění podkladu pro vydání závazného verifikačního stanoviska. Soukres trasy, soupis technických změn, vyhodnocení změn. Vypracování dokumentace k územnímu…

img_D49 studie
(2016-2017)

D49, 4903 - 4905 Lípa - hranice ČR/SR, Technicko-vyhledávací studie

Technicko vyhledávací studie, zpracovaná ve 4 variantách vedení trasy a kategorií.

img_II240-EIA_01
(2016-2017)

II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, I. A III. Etapa, EIA

Vyhotovení dokumentace podle př. č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, Technická pomoc objednateli v rámci vypořádání připomínek k dokumentaci EIA a při účasti na veřejném projednání.

002146-min
(2007-2017)

D11 stavba 1107 Smiřice - Jaroměř

Vypracování dokumentace ke stavebnímu povolení, vyhotovení vybraných dokumentů zadávací dokumentace stvaby včetně projektové dokumentace pro provádění stavby, veškeré kvalifikované úkony nezbytné pro majetkoprávní přípravu a výkup pozemků pro…

img_Mirotice-rozsireni
(2010-2017)

D4 Mirotice, rozšíření

Zpracování dokumentace k územnímu rozhodnutí, dokumentace ke stavebnímu povolení, zajištění majetkoprávní přípravy a výkon inženýrské činnosti pro získání stavebního povolení, výkon inženýrské činnosti pro zajištění pravomocného územního…

(2010-2016)

D1 modernizace - úsek 5, EXIT 41 Šternov - EXIT 49 Psáře

Zpracování aktualizace dokumentace ke stavebnímu povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby, výkon inženýrské činnosti pro zajištění pravomocného stavebního povolení, výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP ve fázi…

(2005-2016)

D3 0310/I Úsilné – Hodějovice

Vypracování dokumentace k územnímu rozhodnutí, vypracování dokumentace ke stavebnímu povolení, výkon inženýrské činnosti, vypracování zadávací dokumentace stavby, výkon autorského dozoru. Kategorie D 27,5/120, 3 MÚK, 12 mostů (nejdelší 91,41 m),…

Sázava_detail mostu
(2015-2016)

D3 0301 Praha - Jílové, 0302 Jílové - Hostěradice, 0303 Hostěradice - Václavice, DÚR/IČ

Zpracování technické studie, výpočet ekonomické efektivnosti, aktualizace záměru projektu, vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí a inženýrská činnost k zajištění vydání územního rozhodnutí.

img_RTT
(2009-2015)

RTT Komunardů - Plynární, DSP / RDS

Zpracování dokumentace pro stavební povolení a zpracování realizační dokumentace stavby pro rekonstrukci tramvajové trati (včetně odvodnění), trakčního vedení, napájení a EOV výhybek na přilehlých konstrukcích. V délce cca 110 m je zřízena nová…

(2013-2015)

D1 modernizace – úsek 14, EXIT 104 Větrný Jeníkov – EXIT 112 Jihlava

Vyhodnocování Souhrnných/dílčích zpráv zhotovitele o jakosti díla. Kategorie D 28/120, délka 8,5 km, 11 mostních objektů

img_D35 Úlibice - obchvat
(2015)

D35 Úlibice – obchvat – coherence stamp

Zajištění závazného stanoviska podle §9a odst. 4 a 5 zákona č. 39/2015 Sb. tj. zajištění podkladu pro vydání závazného verifikačního stanoviska. Soukres trasy, soupis technických změn, vyhodnocení změn. Kategorie D 25,5/100 (D35), S 20,75/80 …

img_01_D35-Dzbanov
(2013-2014)

D35 Džbánov - Litomyšl

Vypracování záměru projektu. Kategorie R 25,5/120, 15 mostních objektů

img_01_U-Globusu
(2013-2014)

České Budějovice – přeložka silnice I/20 v úseku OK u Globusu – silnice I/34 (severní spojka)

EIA - zpracování dokumentace podle §8 zákona č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na ŽP.

(2014)

D11 1109 Trutnov - státní hranice ČR/Polsko

Vypracování projektu předběžného geotechnického průzkumu dle TP 76 A,B. Kategorie D 26,0/130 a D 21,5/110, délka 21,175 km, tunel Poříčí, 23 mostních objektů, 3 MÚK, 10 protihlukových stěn, 33 přeložek

foto C3_Koberny-min
(2009-2014)

D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí, výkon technického dozoru stavby a správce stavby, stavby 0306, 0307ABC, 0308AB

Správce stavby podle podmínek FIDIC, výkon inženýrské činnosti pro kolaudaci a koordinátora BOZP, cenový, finanční a právní dohled včetně dohledu nad dokumentací. 6 na sebe navazujících staveb dálnice D3 v kategorii D 27,5/120

D3_27.6.1310-min
(2004-2013)

D3 stavba 0308A Soběslav - Veselí nad Lužnicí

Vypracování dokumentace ke stavebnímu povolení včetně dokumentace pro zadání stavby, aktualizace dokumentace pro zadání stavby, výkon autorského dozoru. 2 MÚK, 9 mostů, 3 nadjezdy, lávka, most na přeložce, přeložky, 13 polních cest, 2 opěrné zdi<…

221070_max Nové Sedlo - Sokolov-min
(2009-2013)

D6 Nové Sedlo - Sokolov

Zpracování realizační dokumentace stavby včetně koordinace jednotlivých SO, zparcování dokumentace skutečného provedení stavby a mostních listů. Kategorie R 24,5/100, délka 7,48 km, 10 mostních objektů, 2 MÚK, 2 protihlukové zdi, 1 opěrná zeď

0065_foto-min
(2010-2013)

D7 MÚK Droužkovice - MÚK Nové Spořice

Zpracování realizační dokumentace stavby, zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, podkladů pro zatěžovací zkoušky mostů a zhotovení mostních listů. Kategorie R 25,5/100 (70), délka 6,381 km, 9 mostních objektů (estakáda na R7 přes…

Obrázek1-min
(2004-2013)

SOKP stavba 512 D1 - Jesenice - Vestec

Zpracování aktualizace dokumentace k územnímu rozhodnutí, zapracování připomínek a požadavků obcí a Ministerstva vnitra České republiky, zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení, zpracování dokumentace pro zadání stavby, zpracování…

img_Aviaticka
(2013)

D7 MÚK Aviatická - MÚK Ruzyně - prověřovací studie

Zpracování a projednání prověřovací studie ve čtyřech variantách - prověření možnosti vyosení R7 v trase SOKP z důvodu kolize se vzletovou dráhou Letiště Praha, včetně koordinace s plánovanou výstavbou trati Praha – Kladno a výstavby MUK…

04a_foto_02-min
(2008-2013)

D3 0309/III Borek - Úsilné

Vypracování dokumentace ke stavebnímu povolení, vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby, výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení včetně zajištění právních mocí. Kategorie D 27,5/120, 2 nadjezdy, MÚK, 11 mostů, přeložky,…

IMG_011
(2012-2013)

D11 hodnocení ekonomické efektivnosti HDM-4

Vypracování technické studie R11 st. 1108 - 1109 Jaroměř - státní hranice ČR/PL a zpracování ekonomické efektivnosti souboru staveb D11/R11 Hradec Králové - státní hranice ČR/PL tj. staveb D11 1106, D11 1107, R11 1108, R11 1109, a I/35 MÚK…

(2011-2012)

D1 modernizace - úsek 9, EXIT 66 Loket - EXIT 75 Hořice

Výkon inženýrské činnosti pro zajištění pravomocného stavebního povolení. Kategorie D 28/120, délka 9,6 km, 8 mostních objektů, 3 přeložky

pressiometr
(2010-2012)

SOKP 518 Ruzyně - Suchdol

Podrobný geotechnický průzkum dle TP76, technické práce, polní zkoušky, geofyzikální průzkum, hydrogeologický průzkum, odběr vzorků, laboratorní práce. Kategorie S 34/100, součástí hlavní trasy v délce 9,5890 km je přivadeč Rybářka v kategorii…

(2008-2011)

D35, úsek 6 MÚK Sedlice – Vysoké Mýto, stavby Opatovice – Časy a Časy – Ostrov

Zpracování dokumentace k územnímu rozhodnutí, zajištění majetkoprávní přípravy a výkon inženýrské činnosti pro získání územního rozhodnutí. Kategorie R 25,5/120, délka 12,61 km, 3 MÚK, OK, 17 mostů (nejdelší 1,061 km), 6 nadjezdů, ekodukt,…

DSC_9537-min
(2004-2011)

D47 stavba 4707 Bílovec, Ostrava – Rudná

Výkon technického dozoru investora. Kategorie D 28,0/120, 17 mostních objektů (délka 1494 m), Klimkovický tunel 1 186 m, 2 MÚK, 8 protihlukových stěn, přeložky ostatních komunikací a inženýrských sítí

(2004-2011)

SOKP 514 Lahovice - Slivenec

Výkon technického dozoru investora, výkon asistenta správce stavby a vedoucího technické dozorčí správy stavby. Kategorie R 27,5, 2x MÚK, 17 mostů (nejdelší 1606 m), 2 tunely (1661 m a 1619 m)

img_01
(2007-2011)

D3 Středočeská stavba 0301 - 305/I

Zpracování technické studie, dokumentace EIA, vypracování investičního záměru, zpracování ekonomického posouzení modelem HDM-4. Kategorie D 27,5/120

1150343 (Custom)-min
(2002-2011)

SOKP stavba 513 Vestec - Lahovice

Zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení včetně zadávací dokumentyce stavby, zpracování realizační dokumentace stavby, zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, výkon technického dozoru investora, kontrola postupu prací, kvality,…

P111115-min
(2008-2010)

D1, stavba 0135 Kroměříž východ - Říkovice

Vypracování realizační dokumentace stavby včetně projektu dopravního značení, koordinace s navazujícími stavbami. Kategorie D 26,5/120, délka 11,3 km, 3 MÚK, 6 přeložek, 23 mostních objektů, 21 vodohospodářských objektů

(2010)

D1 Modernizace – úsek 07, EXIT 56 Soutice – EXIT 66 Loket

Vypracování dokumentace ke stavebnímu povolení včetně výkonu činnosti koordinátora BOZP. Kategorie D 28/120, délka 10,018 km, součástí stavby je rozšíření jízdních pruhů, rekonstrukce mostů a nadjezdů (nejdelší 62,50 m), rekonstrukce odvodnění a…

(2007-2010)

D7 Slaný – hranice Středočeského kraje - zkapacitnění silnice

Vypracování dokumentace k územnímu rozhodnutí. Kategorie R 25,5/100, 4 MÚK, 11 mostů, 2 mosty na přeložkách, 10 protihlukových stěn a 5 demolic objektů

(2010)

D1 úsek 17, rekonstrukce dálnice, km 154,090 – 163,590

Vypracování dokumentace ke stavebnímu povolení vč. Výkonu činnosti koordinátora BOZP, vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby. Kategorie D 28/120, rozšíření jízdních pruhů, 6 mostních objektů, celková rekonstrukce kanalizace a…

img_D55 5508 01
(2009-2010)

D55 stavba 5508 Staré Město - Moravský Písek expertíza

Expertíza dokumentace k územnímu rozhodnutí s cílem specifikovat možné úspory jak z hlediska technických norem a předpisů, tak z hlediska technického řešení v souladu s bodem 2 Příkazu GŘ ŘSD ČR č. 7/2009. Kategorie R 25,5/120, 2 MÚK, 9 mostních…

DSC_2638-min
(2008-2009)

D3 stavba 0305/II Nová Hospoda - Mezno, 2.etapa

Vypracování realizační dokumentace stavby. Kategorie D 26,5/120, 2 dálniční mosty, protihlukové stěny, oboustranná odpočívka