Reference

(2019-2020)

D1 modernizace – úsek 20, EXIT 146 V. Meziříčí východ – EXIT 153 Lhotka

Technická pomoc objednateli při vyhodnocení claimu zhotovitele včetně vypracování závěrečného posudku s doporučením pro správce stavby/objednatele. Práce se vztahovaly ke claimům č. 2,10,13,17,20 a 28. Kategorie D 28/120, délky 6,647 km, 8…

img_Slany1
(2018-2019)

D7 Slaný - Postoloprty - Ekonomické hodnocení podle Rezortní metodiky pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb

Ekonomické hodnocení HDM-4 jako podklad pro aktualizaci IZ.

(2010-2018)

D3 stavba 0308 C Veselí nad Lužnicí - Bošilec

Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby, výkon inženýrské činnosti pro zajištění majetkoprávních práv a vydání pravomocného stavebního povolení, výkon technické asistence během výstavby, kontrola funkčnosti zavedeného systému…

Sázava_detail mostu
(2015-2016)

D3 0301 Praha - Jílové, 0302 Jílové - Hostěradice, 0303 Hostěradice - Václavice, DÚR/IČ

Zpracování technické studie, výpočet ekonomické efektivnosti, aktualizace záměru projektu, vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí a inženýrská činnost k zajištění vydání územního rozhodnutí.

(2013-2015)

D1 modernizace – úsek 14, EXIT 104 Větrný Jeníkov – EXIT 112 Jihlava

Vyhodnocování Souhrnných/dílčích zpráv zhotovitele o jakosti díla. Kategorie D 28/120, délka 8,5 km, 11 mostních objektů

img_D35 Úlibice - obchvat
(2015)

D35 Úlibice – obchvat – coherence stamp

Zajištění závazného stanoviska podle §9a odst. 4 a 5 zákona č. 39/2015 Sb. tj. zajištění podkladu pro vydání závazného verifikačního stanoviska. Soukres trasy, soupis technických změn, vyhodnocení změn. Kategorie D 25,5/100 (D35), S 20,75/80 …

foto C3_Koberny-min
(2009-2014)

D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí, výkon technického dozoru stavby a správce stavby, stavby 0306, 0307ABC, 0308AB

Správce stavby podle podmínek FIDIC, výkon inženýrské činnosti pro kolaudaci a koordinátora BOZP, cenový, finanční a právní dohled včetně dohledu nad dokumentací. 6 na sebe navazujících staveb dálnice D3 v kategorii D 27,5/120

IMG_011
(2012-2013)

D11 hodnocení ekonomické efektivnosti HDM-4

Vypracování technické studie R11 st. 1108 - 1109 Jaroměř - státní hranice ČR/PL a zpracování ekonomické efektivnosti souboru staveb D11/R11 Hradec Králové - státní hranice ČR/PL tj. staveb D11 1106, D11 1107, R11 1108, R11 1109, a I/35 MÚK…

img_D1-iz_01
(2011-2012)

Zpracování Investičního záměru a provedení hodnocení ekonomické efektivnosti projektu "D1 Mirošovice - Kývalka, modernizace"

Zpracování investičního záměru a studie ekonomické efektivnosti na zlepšení stavebně technického stavu dálnice D1, zpracováno bylo 21 samostatných investičních záměrů

img_01
(2007-2011)

D3 Středočeská stavba 0301 - 305/I

Zpracování technické studie, dokumentace EIA, vypracování investičního záměru, zpracování ekonomického posouzení modelem HDM-4. Kategorie D 27,5/120

1150343 (Custom)-min
(2002-2011)

SOKP stavba 513 Vestec - Lahovice

Zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení včetně zadávací dokumentyce stavby, zpracování realizační dokumentace stavby, zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, výkon technického dozoru investora, kontrola postupu prací, kvality,…

DSC_2978-min
(1999-2009)

D11 1105-2 Osičky - Hradec Králové

Technická pomoc při přípravě a realizaci Projektu českých dálnic A a B a Projektu dálničního obchvatu Plzně, Projekt: Dálnice D11, stavba 1105 Chýšť - Osičky - Hradec Králové