Reference

img_01_312-II
(2006-2020)

D3 0312/II Nažidla – Dolní Dvořiště, st. hranice

Vypracování dokumetace k územnímu rozhodnutí, výkon inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí. Kategorie R 25,5/120, MÚK Dolní Dvořiště, 4 mosty, protihlukové stěny

(2019-2020)

D1 modernizace – úsek 20, EXIT 146 V. Meziříčí východ – EXIT 153 Lhotka

Technická pomoc objednateli při vyhodnocení claimu zhotovitele včetně vypracování závěrečného posudku s doporučením pro správce stavby/objednatele. Práce se vztahovaly ke claimům č. 2,10,13,17,20 a 28. Kategorie D 28/120, délky 6,647 km, 8…

20190402_130222-min
(2019)

D3 0302 Jílové - Hostěradice

Aktualizace geotechnického a hydrogeologického průzkumu, doplňující geotechnický průzkumvy vyhodnocující v oblasti hydrogeologii, určení významnosti změn, návrh kompenzačních opatření a monitoringu pro trasu navrženou v dokumentaci k územnímu…

DSC01535
(2015-2018)

D35 Opatovice nad Labem - Časy

Vypracování dokumentace ke stavebnímu povolení, výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení, vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby, provádění autorského dozoru. Pilotní projekt ověřující a vyhodnocující postupy při…

IMG_1450_1-min
(2015-2018)

I/19 Žďákov, most ev.č.19-028, asistent správce stavby a TDI

Výkon asistenta správce stavby a technického dozoru investora při řekonstrukci silničního obloukouvého mostu na silnici I. třídy vč. dvoupruhové komunikace.

(2010-2018)

D3 stavba 0308 C Veselí nad Lužnicí - Bošilec

Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby, výkon inženýrské činnosti pro zajištění majetkoprávních práv a vydání pravomocného stavebního povolení, výkon technické asistence během výstavby, kontrola funkčnosti zavedeného systému…

(2016-2017)

D1 modernizace - úsek 21, EXIT 153 Lhotka – EXIT 162 Velká Bíteš

Provedení diagnostického průzkumu a předání všech podkladů/zpráv pro určení rozsahu sanací mostů SO 21-207 (ev.č. mostu D1-201) o rozpětí 26,45 m.

D35 vizualizace 05-min
(2010-2017)

D35 Úlibice - Hořice

Zajištění závazného stanoviska podle §9a odst. 4 a 5 zákona č. 39/2015 Sb. tj. zajištění podkladu pro vydání závazného verifikačního stanoviska. Soukres trasy, soupis technických změn, vyhodnocení změn. Vypracování dokumentace k územnímu…

002146-min
(2007-2017)

D11 stavba 1107 Smiřice - Jaroměř

Vypracování dokumentace ke stavebnímu povolení, vyhotovení vybraných dokumentů zadávací dokumentace stvaby včetně projektové dokumentace pro provádění stavby, veškeré kvalifikované úkony nezbytné pro majetkoprávní přípravu a výkup pozemků pro…

img_Mirotice-rozsireni
(2010-2017)

D4 Mirotice, rozšíření

Zpracování dokumentace k územnímu rozhodnutí, dokumentace ke stavebnímu povolení, zajištění majetkoprávní přípravy a výkon inženýrské činnosti pro získání stavebního povolení, výkon inženýrské činnosti pro zajištění pravomocného územního…

(2010-2016)

D1 modernizace - úsek 5, EXIT 41 Šternov - EXIT 49 Psáře

Zpracování aktualizace dokumentace ke stavebnímu povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby, výkon inženýrské činnosti pro zajištění pravomocného stavebního povolení, výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP ve fázi…

Obrázek1-min
(2016)

Oprava mostu ev.č. 272-006 – Most přes trať ČD a MK v Lysé nad Labem – zpracování PD

Vypracování dokumentace ke stavebnímu povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby včetně inženýrské činnosti, získání stavebního povolení a uzavření potřebných smluv s dotčenými objekty, průzkumy, studie.

(2005-2016)

D3 0310/I Úsilné – Hodějovice

Vypracování dokumentace k územnímu rozhodnutí, vypracování dokumentace ke stavebnímu povolení, výkon inženýrské činnosti, vypracování zadávací dokumentace stavby, výkon autorského dozoru. Kategorie D 27,5/120, 3 MÚK, 12 mostů (nejdelší 91,41 m),…

(2015)

Oprava mostu ev. č. 125 - 034 Most přes Labe v Kolíně DSS, IČ k SP, PDPS/AD,

Provedení průzkumů a zaměření, zhotovení projektové dokumentace v úrovni DSP/DOP, vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr a zabezpečení inženýrské činnosti pro ohlášení stavby, výkon…

(2013-2015)

D1 modernizace – úsek 14, EXIT 104 Větrný Jeníkov – EXIT 112 Jihlava

Vyhodnocování Souhrnných/dílčích zpráv zhotovitele o jakosti díla. Kategorie D 28/120, délka 8,5 km, 11 mostních objektů

img_01_D35-Dzbanov
(2013-2014)

D35 Džbánov - Litomyšl

Vypracování záměru projektu. Kategorie R 25,5/120, 15 mostních objektů

(2014)

D11 1109 Trutnov - státní hranice ČR/Polsko

Vypracování projektu předběžného geotechnického průzkumu dle TP 76 A,B. Kategorie D 26,0/130 a D 21,5/110, délka 21,175 km, tunel Poříčí, 23 mostních objektů, 3 MÚK, 10 protihlukových stěn, 33 přeložek

foto C3_Koberny-min
(2009-2014)

D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí, výkon technického dozoru stavby a správce stavby, stavby 0306, 0307ABC, 0308AB

Správce stavby podle podmínek FIDIC, výkon inženýrské činnosti pro kolaudaci a koordinátora BOZP, cenový, finanční a právní dohled včetně dohledu nad dokumentací. 6 na sebe navazujících staveb dálnice D3 v kategorii D 27,5/120

D3_27.6.1310-min
(2004-2013)

D3 stavba 0308A Soběslav - Veselí nad Lužnicí

Vypracování dokumentace ke stavebnímu povolení včetně dokumentace pro zadání stavby, aktualizace dokumentace pro zadání stavby, výkon autorského dozoru. 2 MÚK, 9 mostů, 3 nadjezdy, lávka, most na přeložce, přeložky, 13 polních cest, 2 opěrné zdi<…

221070_max Nové Sedlo - Sokolov-min
(2009-2013)

D6 Nové Sedlo - Sokolov

Zpracování realizační dokumentace stavby včetně koordinace jednotlivých SO, zparcování dokumentace skutečného provedení stavby a mostních listů. Kategorie R 24,5/100, délka 7,48 km, 10 mostních objektů, 2 MÚK, 2 protihlukové zdi, 1 opěrná zeď

0065_foto-min
(2010-2013)

D7 MÚK Droužkovice - MÚK Nové Spořice

Zpracování realizační dokumentace stavby, zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, podkladů pro zatěžovací zkoušky mostů a zhotovení mostních listů. Kategorie R 25,5/100 (70), délka 6,381 km, 9 mostních objektů (estakáda na R7 přes…

Obrázek1-min
(2004-2013)

SOKP stavba 512 D1 - Jesenice - Vestec

Zpracování aktualizace dokumentace k územnímu rozhodnutí, zapracování připomínek a požadavků obcí a Ministerstva vnitra České republiky, zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení, zpracování dokumentace pro zadání stavby, zpracování…

04a_foto_02-min
(2008-2013)

D3 0309/III Borek - Úsilné

Vypracování dokumentace ke stavebnímu povolení, vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby, výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení včetně zajištění právních mocí. Kategorie D 27,5/120, 2 nadjezdy, MÚK, 11 mostů, přeložky,…

pressiometr
(2010-2012)

SOKP 518 Ruzyně - Suchdol

Podrobný geotechnický průzkum dle TP76, technické práce, polní zkoušky, geofyzikální průzkum, hydrogeologický průzkum, odběr vzorků, laboratorní práce. Kategorie S 34/100, součástí hlavní trasy v délce 9,5890 km je přivadeč Rybářka v kategorii…

(2008-2011)

D35, úsek 6 MÚK Sedlice – Vysoké Mýto, stavby Opatovice – Časy a Časy – Ostrov

Zpracování dokumentace k územnímu rozhodnutí, zajištění majetkoprávní přípravy a výkon inženýrské činnosti pro získání územního rozhodnutí. Kategorie R 25,5/120, délka 12,61 km, 3 MÚK, OK, 17 mostů (nejdelší 1,061 km), 6 nadjezdů, ekodukt,…

DSC_9537-min
(2004-2011)

D47 stavba 4707 Bílovec, Ostrava – Rudná

Výkon technického dozoru investora. Kategorie D 28,0/120, 17 mostních objektů (délka 1494 m), Klimkovický tunel 1 186 m, 2 MÚK, 8 protihlukových stěn, přeložky ostatních komunikací a inženýrských sítí

(2004-2011)

SOKP 514 Lahovice - Slivenec

Výkon technického dozoru investora, výkon asistenta správce stavby a vedoucího technické dozorčí správy stavby. Kategorie R 27,5, 2x MÚK, 17 mostů (nejdelší 1606 m), 2 tunely (1661 m a 1619 m)

1150343 (Custom)-min
(2002-2011)

SOKP stavba 513 Vestec - Lahovice

Zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení včetně zadávací dokumentyce stavby, zpracování realizační dokumentace stavby, zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, výkon technického dozoru investora, kontrola postupu prací, kvality,…

P111115-min
(2008-2010)

D1, stavba 0135 Kroměříž východ - Říkovice

Vypracování realizační dokumentace stavby včetně projektu dopravního značení, koordinace s navazujícími stavbami. Kategorie D 26,5/120, délka 11,3 km, 3 MÚK, 6 přeložek, 23 mostních objektů, 21 vodohospodářských objektů

(2010)

D1 Modernizace – úsek 07, EXIT 56 Soutice – EXIT 66 Loket

Vypracování dokumentace ke stavebnímu povolení včetně výkonu činnosti koordinátora BOZP. Kategorie D 28/120, délka 10,018 km, součástí stavby je rozšíření jízdních pruhů, rekonstrukce mostů a nadjezdů (nejdelší 62,50 m), rekonstrukce odvodnění a…

(2007-2010)

D7 Slaný – hranice Středočeského kraje - zkapacitnění silnice

Vypracování dokumentace k územnímu rozhodnutí. Kategorie R 25,5/100, 4 MÚK, 11 mostů, 2 mosty na přeložkách, 10 protihlukových stěn a 5 demolic objektů

(2010)

D1 úsek 17, rekonstrukce dálnice, km 154,090 – 163,590

Vypracování dokumentace ke stavebnímu povolení vč. Výkonu činnosti koordinátora BOZP, vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby. Kategorie D 28/120, rozšíření jízdních pruhů, 6 mostních objektů, celková rekonstrukce kanalizace a…

img_D55 5508 01
(2009-2010)

D55 stavba 5508 Staré Město - Moravský Písek expertíza

Expertíza dokumentace k územnímu rozhodnutí s cílem specifikovat možné úspory jak z hlediska technických norem a předpisů, tak z hlediska technického řešení v souladu s bodem 2 Příkazu GŘ ŘSD ČR č. 7/2009. Kategorie R 25,5/120, 2 MÚK, 9 mostních…

DSC_2638-min
(2008-2009)

D3 stavba 0305/II Nová Hospoda - Mezno, 2.etapa

Vypracování realizační dokumentace stavby. Kategorie D 26,5/120, 2 dálniční mosty, protihlukové stěny, oboustranná odpočívka

IMG_2902-min
(2008-2009)

D35 Sedlice - Opatovice, dostavba estakády, DSP

Vypracování dokumenatce ke stavebnímu povolení. Dostavba estakády v kategorii R 24,5/120

(2008-2009)

D4 Milín - Lety, expertíza DSP

Zpracování expertízy dokumentace ke stavebnímu povolení. Kategorie R25,5/100, MÚK, 9 mostů, 4 nadjezdy, lávka pro pěší

img_D6 Olšová Vrata
(2003-2009)

D6 Karlovy Vary - Olšová Vrata

Zpracování dokumentace k územnímu rozhodnutí, dokumentace ke stavebnímu povolení. Kategorie D 22,5/80 a R 25,5/100, 3 MÚK, 1 OK, 13 mostů

5023552 Nové sedlo - Jenišov
(2008-2009)

D6 Nové Sedlo - Jenišov

Vypracování realizační dokumentace stavby, SO 205b most přes údolí Loučského potoka v km 9,300 levý most, SO 206 most přes trať ČD Nové Sedlo - Loket v km 9,606 ( délka 78,10 m), SO 205a Most přes údolí Loučského potoka v km 9,300- pravý most…

DSC_2978-min
(1999-2009)

D11 1105-2 Osičky - Hradec Králové

Technická pomoc při přípravě a realizaci Projektu českých dálnic A a B a Projektu dálničního obchvatu Plzně, Projekt: Dálnice D11, stavba 1105 Chýšť - Osičky - Hradec Králové

IMG_0942-min
(2004-2008)

D3 stavba 0308 B most přes Lužnici

Vypracování dokumentace ke stavebnímu povolení včetně dokumentace pro zadání stavby, aktualizace dokumentace pro zadání stavby, vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby, poskytování autorského dozoru. Mostu se nachází na dálnici D3…