Inženýrské stavby

Inženýrské stavby

Projektová a konzultační činnost v oblasti dopravní infrastruktury
Více informací

Týmová práce

Chcete se stát součástí našeho týmu?
Více informací

Řízení a dozorování staveb

Výkon správce stavby, výkon stavebního dozoru, technická asistence
Více informací

Vývoj a prodej software

Software pro projektování silnic a dálnic a dalších souvisejících objektů
Více informací

Aktivní společnost

Kvalita je náš cíl.

Aktivní společnost

Kvalita je náš cíl.

Chceme dělat to, co nás baví, co nás motivuje, co nás posouvá a co je pro náš obor přínosné. Chceme neustále rozvíjet dlouhodobé partnerské vztahy s našimi zákazníky. Chceme, aby naše vztahy byly založeny na důvěře a ochotě spolupracovat. Chceme, aby kvalita našich služeb naplnila představy všech našich zákazníků a pro nás byla tou nejlepší vizitkou dobře odvedené práce. To vše dokážeme zvládnout díky silnému a kvalitnímu týmu vlastních odborníků. Především díky nim společnost prosperuje a na nich závisí i budoucí úspěchy naší společnosti.

img_20210908_120726
Průzkumné práce, měření a diagnostiky
I/37 Osová Bítýška - obchvat
img_20200423_075940
Řízení a dozorování staveb
I/35 Hořice, most ev. č. 35-069

Technologie

Vyvíjíme vlastní software se zaměřením na BIM.

Technologie

Vyvíjíme vlastní software se zaměřením na BIM.

RoadPAC - systém pro automatizované projektování dálnic, silnic a ostatních pozemních komunikací.
KanVOD - systém pro automatizované projektování kanalizačních stok, vodovodů a dalších podzemních liniových objektů.

  • Uživatelsky přívětivé prostředí
  • Interaktivita tam, kde je to účelné
  • Grafická kontrola výstupů
  • Podpora informačního modelování staveb (BIM), výstupy do CAD aplikací

Komunita

Staňte se součástí úspěšné, dynamické a moderní české společnosti s dlouholetou tradicí.

Komunita

Staňte se součástí úspěšné, dynamické a moderní české společnosti s dlouholetou tradicí.

Rozšiřte náš tým profesionálů v inženýrských oborech.

Rozšiřte náš tým profesionálů v inženýrských oborech.

Díky své dlouholeté tradici a flexibilitě si firma získala stálou pozici a vedoucí postavení mezi ostatními konzultačními společnostmi v oboru.

Ocenění

Důkazem kvality práce naší společnosti jsou ocenění, která byla naší společnosti, jejím zaměstnancům nebo stavbám, na kterých se společnost podílela, udělena.

Ocenění
Důkazem kvality práce naší společnosti jsou ocenění, která byla naší společnosti, jejím zaměstnancům nebo stavbám, na kterých se společnost podílela, udělena.
2021
Stavba "I/3 Benešov - křižovatka U Topolu" získala v soutěži Stavbu roku Středočeského kraje 2021 na základě hlasování veřejnosti cenu CNN Prima NEWS.
2021
Stavba "D6 Nové Strašecí - Řevničov" získala v soutěži Česká dopravní stavba, technologie, inovace roku 2020 cenu České silniční společnosti v kategorii Dálniční a silniční stavby nad 150 mil. Kč.

Novinky

FaceBook
Dne 11.11.2021 byla naše společnost na prohlídce staveb D11 1106 Hradec Králové Smiřice (délka hlavní trasy 15,2 km) a 1107 Smiřice - Jaroměř (délka hlavní trasy 7,15 km). Na prohlídce nás doprovázela vedoucí úseku výstavby a správce stavby Mgr. Zuzana…
FaceBook
Dne 12.11.2021 byla zahájena stavba "Rozšíření trolejbusové dopravy Jihlava - sever", kde byla společnost PRAGOPROJEKT, a.s. zpracovatelem projektové dokumentace (DUR, DSP, PDPS), a kde v rámci realizace stavby bude vykonávat funkci autorského dozoru a…
FaceBook
Most na silnici II/244 přes železniční trať v Měšicích opět slouží veřejnosti Dne 2. 11. 2021 v 10 hodin byl na silnici II/244 slavnostně předána do předčasného užívání stavba „II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001“. Slavnostního aktu se…
FaceBook
Pilotní projekt BIM D35 Opatovice – Časy. Přečtěte si náš článek v říjnovém vydání časopisu Silnice mosty. https://www.silnice-mosty.cz/1844-pilotni-projekt-bim-d35-opatovice-casy/
FaceBook
Dne 2.11.2021 byl zprovozněn most "II/244 Měšice, ev. číslo 244-001". Slavnostního zahájení se zúčastnila paní hejtmanka Středočeského kraje Mgr. Petra PECKOVÁ a statutární náměstek hejtmanky pro oblast silniční dopravy Mgr. Martin Kupka. Společnost…
FaceBook
V srpnu 2021 byla slavnostně uvedena do provozu stavba dálnice „D6 Lubenec – obchvat, I. etapa“, na jejíž projektové přípravě se naše společnost podílela.Bližší informace o stavbě se dočtete v článku publikovaném v říjnovém čísle časopisu Stavební a…
FaceBook
Společnost PRAGOPROJEKT, a.s. získala řadu ocenění v 18. ročníku celostátní soutěže Česká dopravní stavba, technologie, inovace roku 2020: - stavba "Modernizace a rozšíření dálnice D1, úsek 19" - titul ČDS&T 2020 v kategorii Dálniční a silniční stavby…
FaceBook
Společnost PRAGOPROJEKT, a.s. si velmi cení spolupráce se školami. Dne 19.10.2021 proběhla na SPŠ zeměměřičské přednáška vedoucího naší skupiny geodetů Ing. Pavla Sobotky na téma "Doporučení pro geodetickou praxi nebo další studium oboru". Přednáška měla…