Mosty

 • projekty dálničních, silničních, železničních a speciálních mostů, mostů a lávek pro pěší, cyklistický a smíšený provoz
 • projekty údržby, oprav a rekonstrukcí dálničních, silničních, železničních a speciálních mostů, mostů a lávek pro pěší, cyklistický a smíšený provoz
 • projekty opěrných, zárubních a protihlukových zdí, projekty betonových konstrukcí
 • projekty údržby, oprav a rekonstrukcí opěrných, zárubních a protihlukových zdí, projekty betonových konstrukcí
 • diagnostický průzkum betonových mostů a konstrukcí
 • hlavní, mimořádné a běžné prohlídky mostů a propustků
 • přepočty zatížitelnosti mostů
 • odborné posudky, expertizy, konzultační činnost
 • spolupráce při zpracování návrhů a aktualizací norem a technických předpisů
 • výkon autorského dozoru na stavbách pozemních komunikací
 • výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací