Ocenění

Ocenění

Ocenění v roce 2023

2023
Stavba městského okruhu Křimická (Chebská) - Karlovarská v Plzni byla oceněna cenou Ministra dopravy za unikátní stavebně konstrukční řešení důležité dopravní stavby.
2023
Stavba "I/19 Chýnov" získala v soutěži Česká dopravní stavba, technologie, inovace roku 2022 cenu ŘSD v kategorii Dálniční a silniční stavby nad 150 mil. Kč.
2023
Stavba "Rozšíření odpočívky Střechov, 52,0 km D1, vlevo" získala v soutěži Česká dopravní stavba, technologie, inovace roku 2022 cenu SFDI. Cena byla udělena za přestavbu prostoru stávající dálniční odpočívky.
2023
Stavba "I/3 Olbramovice přeložka" získala v soutěži Česká dopravní stavba, technologie, inovace roku 2022 titul v kategorii v kategorii Dálniční a silniční stavby nad 150 mil. Kč a cenu Svazu podnikatelů ve stavebnictví.

Ocenění v roce 2021

2021
Stavba "I/3 Benešov - křižovatka U Topolu" získala v soutěži Stavbu roku Středočeského kraje 2021 na základě hlasování veřejnosti cenu CNN Prima NEWS.
2021
Stavba "D6 Nové Strašecí - Řevničov" získala v soutěži Česká dopravní stavba, technologie, inovace roku 2020 cenu České silniční společnosti v kategorii Dálniční a silniční stavby nad 150 mil. Kč.
2021
Stavba "D6 Nové Strašecí - Řevničov" získala v soutěži Česká dopravní stavba, technologie, inovace roku 2020 cenu MD ČR v kategorii Dálniční a silniční stavby nad 150 mil. Kč
2021
Stavba "Rozšíření odpočívky Střechov, D1, 52 km - pravá strana" získala titul Česká dopravní stavba, technologie, inovace roku 2020 v kategorii Dálniční a silniční stavby do 150 mil. Kč.
2021
Stavba "Modernizace a rozšíření dálnice D1, úsek 19" získala titul Česká dopravní stavba, technologie, inovace roku 2020 v kategorii Dálniční a silniční stavby nad 150 mil. Kč.

Ocenění v roce 2020

2020
II/272 Lysá nad Labem, rekonstrukce mostu ev. č. 272-006

Ocenění v roce 2019

2019
Stavba "Dálnice D3 0309/III Borek - Úsilné" získala titul „PRESTA"- prestižní stavba jižních Čech.

Ocenění v roce 2018

2018
Stavba "D4 Skalka - křižovatka II/118", Příbram získala cenu Ředitelství silnic a dálnic ČR za rok 2017 v kategorii Al.l - silniční a dálniční stavby nad 150 mil. Kč
2018
Stavba "II/150 Brzotice, rekonstrukce mostu ev. č. 150-012" získala titul Česká dopravní stavba, dopravní technologie a výrazná inovace v dopravě za rok 2017 v kategorii A1.2 - silniční a dálniční stavby do 150 mil. Kč
2018
Stavba "Silnice 1/44 Červenohorské sedlo - jih" získala cenu časopisu Stavitel v soutěži Česká dopravní stavba, dopravní technologie a výrazná inovace v dopravě za rok 2017 v kategorii Al.l - silniční a dálniční stavby nad 150 mil. Kč

Ocenění v roce 2017

2017
Stavba "D8-Tunel Radejčín" získala cenu časopisu Stavitel v soutěži Česká dopravní stavba, dopravní technologie a výrazná inovace v dopravě za rok 2016 v kategorii Al.l - silniční a dálniční stavby nad 150 mil. Kč
2017
Stavba "I/9, I/16 Mělník obchvat, 1. stavba" získala cenu Svazu průmyslu a dopravy České republiky v soutěži Česká dopravní stavba, dopravní techno-logie a výrazná inovace v dopravě za rok 2016 v kategorii AI.2 - silniční a dálniční stavby do 150 mil. Kč
2017
Stavba "II/275 Křinec, most ev. č. 275-010" získala cenu SFDI v soutěži Česká dopravní stavba, dopravní technologie a výrazná inovace v dopravě za rok 2016 v kategorii AI - silniční a dálniční stavby

Ocenění v roce 2016

2016
Stavba "R35 MÚK Opatovice, dostavba estakády" získala cenu ŘSD ČR v soutěži Česká dopravní stavba, dopravní technologie a výrazná inovace v dopravě za rok 2015 v kategorii A - dopravní stavby

Ocenění v roce 2015

2015
Stavba "Dálnice D3 0308A Soběslav - Veselí nad Lužnicí a D3 0308B Most přes Lužnici" získala cenu ŘSD ČR v soutěži Česká dopravní stavba, dopravní technologie a výrazná inovace v dopravě za rok 2014 v kategorii A - dopravní stavby

Ocenění v roce 2014

2014
Stavba "R7 MÚK Droužkovice - MÚK Nové Spořice" získala titul Česká dopravní stavba, dopravní technologie a výrazná inovace v dopravě a cenu České komory autorizovaných inženýrů a techniků pro projektanta za rok 2013 v kategorii A Dopravní stavby

Ocenění v roce 2013

2013
Stavba "R6 Nové Sedlo - Sokolov" získala titul Česká dopravní stavba, dopravní technologie a výrazná inovace v dopravě a cenu České silniční společnosti za rok 2012 v kategorii A Dopravní stavby

Ocenění v roce 2012

2012
Stavba "Dálnice D1, stavba 0135 Kroměříž východ - Říkovice" získala titul Česká dopravní stavba, dopravní technologie a výrazná inovace v dopravě roku 2011 v kategorii A Dopravní stavby

Ocenění v roce 2011

2011
Stavba "Silniční okruh kolem Prahy, úsek 512" získala v soutěži Česká dopravní stavba roku 2010 v kategorii A Dopravní stavby cenu primátora hlavního města Prahy
2011
Stavba "Most přes Vltavu na dálničním okruhu kolem Prahy" získala titul Česká dopravní stavba roku 2010 v kategorii A Dopravní stavby
2011
Stavba "SOKP 513 Vestec-Lahovice" získala titul Česká dopravní stavba roku 2010 v kategorii A Dopravní stavby