Kontakty

Kontakty

Adresy pracovišť

Sídlo společnosti

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

Ateliér České Budějovice

Čechova 50, 370 01 České Budějovice

Ateliér Liberec

Dvořákova 623/10, 460 01 Liberec

Ateliér Karlovy Vary

Vítězná 2012/26, 360 01 Karlovy Vary

Ateliér Ostrava

Těšínská 42/96, 710 00 Ostrava

Pracoviště Plzeň

Brojova 2113/16, 326 00 Plzeň

Pracoviště Brno

Křižíkova 2697/70, 612 00 Brno

E-mailové adresy

E-mailové adresy

Obchodní oddělení:

Komunikace:

Pro e-mailovou komunikaci použijte e-mailovou adresu ve formátu jmeno.prijmeni@pragoprojekt.cz

Telefonní čísla

Telefonní čísla

Vedení firmy:

Pracoviště / Funkce Jméno Telefon
Ústředna +420 226 066 111
Sekretariát společnosti PhDr. Věra Exlerová +420 226 066 221
Sekretariát společnosti Danešová Tereza +420 226 066 222
Předseda představenstva Ing. Marek Svoboda +420 226 066 221
Generální ředitel Ing. Lukáš Svoboda, Ph.D., MBA +420 226 066 257
Technický ředitel Ing. Ivan Rybák +420 226 066 452
Představitel managementu Ing. Renata Jiříková +420 226 066 252
Právní oddělení Mgr. Ratmír Šunkevič +420 226 066 108
Oddělení ekonomiky a účetnictví Ing. Gabriela Živčáková +420 226 066 288
Oddělení publikačních a školicích činností Ing. Petr Svoboda +420 255 723 750

Výrobní útvary:

Pracoviště / Funkce Jméno Telefon
Ředitel ateliéru Praha I Ing. Bronislav Štambaský +420 226 066 326
Ředitel ateliéru Praha II Ing. Filip Řehoř, Ph.D. +420 226 066 453
Ředitel ateliéru Praha III Mgr. Michal Jezný, Ph.D. +420 226 066 163
Ředitel Ateliéru Praha IV Ing. Svatopluk Kubíček +420 226 066 238
Ředitel ateliéru Praha V Milan Pour +420 226 066 224
Ředitel ateliéru České Budějovice Ing. Magdaléna Blinková (pověřena řízením) +420 386 303 224
Ředitel ateliéru Karlovy Vary Ing. Pavel Šlapa +420 353 303 223
Ředitel ateliéru Liberec Ing. Michal Bočánek +420 485 234 520
Ředitel ateliéru Ostrava Ing. Róbert Lenčucha +420 553 400 380
Ředitel ateliéru realizace staveb Ing. Pavel Mandík +420 386 303 261

Identifikační údaje společnosti

Identifikační údaje společnosti

Název společnosti: PRAGOPROJEKT, a.s.
Adresa společnosti: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, CZ
Zapsána v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1434
Statutární zástupce: Ing. Marek Svoboda, předseda představenstva
IČO: 452 72 387
DIČ: CZ45272387
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 5904041/0100
IBAN: CZ1801000000000005904041
SWIFT: KOMBCZPPXXX
Telefon: +420 226 066 221
E-mail: mailbox@pragoprojekt.cz
www: https://www.pragoprojekt.cz
ID schránka: 4kifr54

Výpis z obchodního rejstříku