Technická asistence

  • vyhodnocení projektů a výpočty ekonomické efektivnosti investic pomocí modelu HDM-4
  • finanční analýzy dopravních projektů
  • studie proveditelnosti investičních záměrů dopravního charakteru
  • dopravní modelování
  • technická asistence na stavbách dálnic a rychlostních silnic