Dálnice, silnice, městská doprava

 • projekty dálnic, silnic, místních a účelových komunikací 
 • projekty údržby, oprav a rekonstrukcí dálnic, silnic, místních a účelových komunikací
 • projekty městských komunikací
 • projekty údržby, oprav a rekonstrukce městských komunikací
 • projekty parkovišť, pěších a obytných zón, řešení dopravy v klidu
 • analýzy a studie dopravních systémů, městské a příměstské integrované dopravy, kombinované dopravy
 • návrhy dopravních řešení
 • odborné posudky, expertizy, konzultační činnost
 • spolupráce při zpracování návrhů a aktualizací norem a technických předpisů
 • prezentace, zákresy do fotografií, vizualizace
 • výkon autorského dozoru na stavbách pozemních komunikací
 • výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací