Podzemní stavby

  • projekty tunelů, kolektorů a dalších podzemních konstrukcí
  • projekty údržby, oprav a rekonstrukcí tunelů, kolektorů a dalších podzemních konstrukcí
  • projekty podzemních garáží
  • projekty technologie tunelů
  • hlavní, mimořádné a běžné prohlídky tunelů
  • odborné posudky, expertizy, konzultační činnost
  • spolupráce při zpracování návrhů a aktualizací norem a technických předpisů
  • výkon autorského dozoru tunelových staveb
  • výkon stavebního dozoru na stavbách tunelů, kolektorů a dalších podzemních konstrukcí