Řízení a dozorování staveb

  • výkon správce stavby (řízení staveb)
  • výkon stavebního dozoru (technický dozor investora)
  • posuzování projektových dokumentací staveb
  • inženýrská činnost k vyvedení objektů stavby
  • analýza a řešení Změn během výstavby (ZBV)
  • analýza a posuzování plnění podmínek vydaných povolení, rozhodnutí a stanovisek
  • technická asistence při realizaci staveb
  • časové řízení staveb
  • claim management