Poděkování majiteli společnosti

Poděkování majiteli společnosti

Ve středu 12.6. jsme sešli na tradičním letním setkání v Chateau St. Havel, abychom zhodnotili a prodiskutovali nejenom výsledky společnosti za první pololetí roku 2024, ale užili i společné neformální chvíle. Letošní rok je však výjimečný hned ze dvou důvodů.

Tím prvním je výročí naší společnosti, jejíž historie se začala psát již v roce 1969, kdy došlo k oddělení Pragoprojektu z bratislavského Dopravoprojektu. Díky vynikajícím odborníkům, zapáleným pro svůj obor, byl položen základ prvotřídní, technicky a obchodně zdatné společnosti s širokým spektrem činností.

Přes mnohá úskalí tehdejší doby i nelehký porevoluční vývoj vděčíme především majiteli Ing. Markovi Svobodovi, který rozvoji firmy zasvětil celý svůj profesní život. Z původní pozice projektanta silnoproudu se zasloužil o rozvoj veřejného osvětlení, pronikl do městské hromadné dopravy, rozšířil rozsah trolejbusových tratí v řadě tuzemských měst i v několika rozvojových zemích. V těžké době, kdy byla firma rozprodána v rámci kupónové privatizace, se mu ji podařilo složitě získat, a od roku 1995 tak mohl pokračovat v jejím rozvoji vlastním způsobem a správnou cestou. Nahlédnout do minulosti a hlavních činností firmy můžete na samostatné stránce Historie společnosti, jedná se ale pouze o stručný a neúplný přehled. Na mapě české dopravní sítě však nenajdete dálnici nebo silnici, jejichž stavbu nebo rekonstrukci by firma nepřipravovala nebo se na ni v určitém stupni zpracování nepodílela. Ing. Marek Svoboda se stal nepochybně klíčovou osobností v oboru a jeho firma nese renomé vysokého standardu kvality práce a důvěryhodnosti.

S tím souvisí i druhý významný milník, 1.7. 2024 přebírá pomyslné žezlo a celoživotní úsilí svého tatínka syn Ing. Lukáš Svoboda, PhD., MBA. S velkou zodpovědností a pílí sobě vlastní povede společnost do budoucích let. Do představenstva firmy byl jmenován společně s Ing. Filipem Řehořem, PhD. a Ing. Ivanem Rybákem, na pozici výrobního ředitele nastupuje Pavel Kačírek a do dozorčí rady Mgr. Ratmír Šunkevič. Ateliér České Budějovice povede Ing. Magdaléna Blinková. Na pozici představitele managementu nastupuje Ing. Svatopluk Kubíček.

Přejeme novému vedení společnosti mnoho úspěchů, elánu do budoucích desetiletí i respektu k éře svých předků. Emeritnímu předsedovi představenstva a Ing. Renatě Jiříkové děkujeme za jejich celoživotní úsilí, s přáním pevného zdraví a dostatku času na vlastní koníčky jsme současně potěšeni, že nám zůstanou i nadále oporou.