Reference

dscn1217
(2016-2023)

II/105 Severní obchvat Jílového u Prahy

Vypracování dokumentace pro stavební povolení, projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru. Hlavními objekty jsou okružní křižovatka Pražská, přeložka silnice II/105, okružní křižovatka V Lázních, místní komunikace…

výkres
(2019-2023)

Velké Přílepy, obchvat – PD (EIA)

Oznámení EIA dle zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (podklady pro zjišťovací řízení). Dokumentace EIA dle zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Technická pomoc při projednání stavby v rámci…

Jihlava-sever-1
(2020-2023)

Rozšíření trolejbusové dopravy Jihlava – sever

Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby, zajištění inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení, autorského dozoru a činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci…

01-louny-foto-01
(2020-2022)

D7 Louny, zkapacitnění obchvatu – aktivní řízení variace dle smluvních podmínek FIDIC (CONS/RB) a poskytování služeb v rámci Claim managementu stavby

Administrace změn během výstavby, konzultační činnost související s aktivním řízením variací dle smluvních podmínek FIDIC, správa a elektronická evidence korespondence.

img_20210908_120726
(2019-2021)

I/37 Osová Bítýška - obchvat

Výkon činnosti Úředně oprávněného zeměměřického inženýra objednatele (ÚOZI-O) spočívající v posuzování geodetických částí projektové dokumentace, zajišťování kontrolních měření pro objednatele, vytyčení obvodu stavby a další související měření a…

img_20200423_075940
(2020-2021)

I/35 Hořice, most ev. č. 35-069

Celková rekonstrukce mostu na silnici I/35 (km 83,879) přes silnici III/3267, železniční trať, Janákovu ulici, Chvalinský potok a účelovou komunikaci.Délka mostu 460,7 m, 15 polí (rozpětí polí 29,5m + 13x30,0m + 29,5m), šířka mostu 14,6m,…

Analýza a posouzení ZBV
(2017-2021)

D6 Nové Strašecí - Řevničov - externí poradenská činnost (analýza a posouzení ZBV)

Posuzování změn během výstavby (posouzení návrhu změn v návaznosti na SGŘ ŘSD č. 18/2017 a ZZVZ, kontrola věcné správnosti ZBV). Cenové schvalování jednotlivých cen nově vzniklých položek v rámci ZBV (kontrola úplnosti a správnosti, cenová…

D1_Modernizace_5etapa_1
(2019-2021)

D1 modernizace, 5. etapa – výkon koordinátora výstavby

Výkon koordinačních činností (koordinace průběhu výstavby, dohled nad autorským dozorem, technická podpora objednateli) na projektu „D I Modernizace" na dílčích stavebních úsecích úsek 2 (exit 21 Mirošovice - exit 29 Hvězdonice), úsek 7 (exit 56…

01 Situace
(2018-2021)

II/112 Jemniště - Domašín, PD

Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provádění stavby, výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení - povrchová úprava silnice II/112 mezi obcemi Jemniště a Domašín v dl. 8,376 km (v rozsahu provozního…

elektrifikace_140
(2018-2021)

Elektrifikace BUS linky 140

Zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí, zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení, výkon inženýrské činnosti pro územní rozhodnutí a ke stavebnímu povolení, zpracování dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru pro…