Reference

dscn1217
(2016-2023)

II/105 Severní obchvat Jílového u Prahy

Vypracování dokumentace pro stavební povolení, projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru. Hlavními objekty jsou okružní křižovatka Pražská, přeložka silnice II/105, okružní křižovatka V Lázních, místní komunikace…

výkres
(2019-2023)

Velké Přílepy, obchvat – PD (EIA)

Oznámení EIA dle zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (podklady pro zjišťovací řízení). Dokumentace EIA dle zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Technická pomoc při projednání stavby v rámci…

Jihlava-sever-1
(2020-2023)

Rozšíření trolejbusové dopravy Jihlava – sever

Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby, zajištění inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení, autorského dozoru a činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci…

D1_Modernizace_5etapa_1
(2019-2021)

D1 modernizace, 5. etapa – výkon koordinátora výstavby

Výkon koordinačních činností (koordinace průběhu výstavby, dohled nad autorským dozorem, technická podpora objednateli) na projektu „D I Modernizace" na dílčích stavebních úsecích úsek 2 (exit 21 Mirošovice - exit 29 Hvězdonice), úsek 7 (exit 56…

01 Situace
(2018-2021)

II/112 Jemniště - Domašín, PD

Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provádění stavby, výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení - povrchová úprava silnice II/112 mezi obcemi Jemniště a Domašín v dl. 8,376 km (v rozsahu provozního…

elektrifikace_140
(2018-2021)

Elektrifikace BUS linky 140

Zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí, zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení, výkon inženýrské činnosti pro územní rozhodnutí a ke stavebnímu povolení, zpracování dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru pro…

Situace
(2017-2021)

R4 Mirotice, rozšíření, DSP/IČ

Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a zajištění inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení pro stavbu dálnice D4 v úseku mezi mimoúrovňovou křižovatkou u Mirotic po úrovňovou křižovatku u Radobytců. Délka stavby 3 645…

BIM_1
(2020-2021)

D35 Opatovice – Časy, pilotní projekt BIM - DSP

Tvorba informačního modelu stavby (BIM) v projektovém stupni DSP za využití stávajících předpisů ŘSD ČR a metodických materiálů SFDI pro referenční část stavby v rozsahu staničení dálnice km 12,700 - 16,800 (vybrané objekty řady 100, 200, 300,400…

20191205_102825-min
(2017-2020)

D35 Litomyšl – Janov

Zpracování podobného geotechnického průzkumu. Kategorie D 26,5/130, délka 10,350 km, 7 mostních objektů, 11 protihlukových stěn, 26 vodohospodářských objektů

144b-min
(2019-2020)

D49, 4902.2 Fryšták - Lípa, 2. etapa, Podrobný geotechnický průzkum

Podrobné zhodnocení inženýrsko-geologických a hydrogeologických poměrů území jako podkladu pro projektování uvedené stavby. Kategorie D 25,5/120, délka 9,3 km, 24 mostních objektů, 3 protihlukové stěny, 3 opěrné zdi, 31 vodohospodářských objektů<…