Reference

01-louny-foto-01
(2020-2022)

D7 Louny, zkapacitnění obchvatu – aktivní řízení variace dle smluvních podmínek FIDIC (CONS/RB) a poskytování služeb v rámci Claim managementu stavby

Administrace změn během výstavby, konzultační činnost související s aktivním řízením variací dle smluvních podmínek FIDIC, správa a elektronická evidence korespondence.

Analýza a posouzení ZBV
(2017-2021)

D6 Nové Strašecí - Řevničov - externí poradenská činnost (analýza a posouzení ZBV)

Posuzování změn během výstavby (posouzení návrhu změn v návaznosti na SGŘ ŘSD č. 18/2017 a ZZVZ, kontrola věcné správnosti ZBV). Cenové schvalování jednotlivých cen nově vzniklých položek v rámci ZBV (kontrola úplnosti a správnosti, cenová…

(2019-2020)

D1 modernizace – úsek 20, EXIT 146 V. Meziříčí východ – EXIT 153 Lhotka

Technická pomoc objednateli při vyhodnocení claimu zhotovitele včetně vypracování závěrečného posudku s doporučením pro správce stavby/objednatele. Práce se vztahovaly ke claimům č. 2,10,13,17,20 a 28. Kategorie D 28/120, délky 6,647 km, 8…

img_Slany1
(2018-2019)

D7 Slaný - Postoloprty - Ekonomické hodnocení podle Rezortní metodiky pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb

Ekonomické hodnocení HDM-4 jako podklad pro aktualizaci IZ.

(2010-2018)

D3 stavba 0308 C Veselí nad Lužnicí - Bošilec

Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby, výkon inženýrské činnosti pro zajištění majetkoprávních práv a vydání pravomocného stavebního povolení, výkon technické asistence během výstavby, kontrola funkčnosti zavedeného systému…

Sázava_detail mostu
(2015-2016)

D3 0301 Praha - Jílové, 0302 Jílové - Hostěradice, 0303 Hostěradice - Václavice, DÚR/IČ

Zpracování technické studie, výpočet ekonomické efektivnosti, aktualizace záměru projektu, vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí a inženýrská činnost k zajištění vydání územního rozhodnutí.

(2013-2015)

D1 modernizace – úsek 14, EXIT 104 Větrný Jeníkov – EXIT 112 Jihlava

Vyhodnocování Souhrnných/dílčích zpráv zhotovitele o jakosti díla. Kategorie D 28/120, délka 8,5 km, 11 mostních objektů

img_D35 Úlibice - obchvat
(2015)

D35 Úlibice – obchvat – coherence stamp

Zajištění závazného stanoviska podle §9a odst. 4 a 5 zákona č. 39/2015 Sb. tj. zajištění podkladu pro vydání závazného verifikačního stanoviska. Soukres trasy, soupis technických změn, vyhodnocení změn. Kategorie D 25,5/100 (D35), S 20,75/80 …

foto C3_Koberny-min
(2009-2014)

D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí, výkon technického dozoru stavby a správce stavby, stavby 0306, 0307ABC, 0308AB

Správce stavby podle podmínek FIDIC, výkon inženýrské činnosti pro kolaudaci a koordinátora BOZP, cenový, finanční a právní dohled včetně dohledu nad dokumentací. 6 na sebe navazujících staveb dálnice D3 v kategorii D 27,5/120

IMG_011
(2012-2013)

D11 hodnocení ekonomické efektivnosti HDM-4

Vypracování technické studie R11 st. 1108 - 1109 Jaroměř - státní hranice ČR/PL a zpracování ekonomické efektivnosti souboru staveb D11/R11 Hradec Králové - státní hranice ČR/PL tj. staveb D11 1106, D11 1107, R11 1108, R11 1109, a I/35 MÚK…