Inženýrské stavby

Inženýrské stavby

Projektová a konzultační činnost v oblasti dopravní infrastruktury
Více informací

Týmová práce

Chcete se stát součástí našeho týmu?
Více informací

Řízení a dozorování staveb

Výkon správce stavby, výkon stavebního dozoru, technická asistence
Více informací

Vývoj a prodej software

Software pro projektování silnic a dálnic a dalších souvisejících objektů
Více informací

Aktivní společnost

Kvalita je náš cíl.

Aktivní společnost

Kvalita je náš cíl.

Chceme dělat to, co nás baví, co nás motivuje, co nás posouvá a co je pro náš obor přínosné. Chceme neustále rozvíjet dlouhodobé partnerské vztahy s našimi zákazníky. Chceme, aby naše vztahy byly založeny na důvěře a ochotě spolupracovat. Chceme, aby kvalita našich služeb naplnila představy všech našich zákazníků a pro nás byla tou nejlepší vizitkou dobře odvedené práce. To vše dokážeme zvládnout díky silnému a kvalitnímu týmu vlastních odborníků. Především díky nim společnost prosperuje a na nich závisí i budoucí úspěchy naší společnosti.

dscn1217
Dálnice, silnice, městská doprava
II/105 Severní obchvat Jílového u Prahy
img_20200423_075940
Řízení a dozorování staveb
I/35 Hořice, most ev. č. 35-069

Technologie

Vyvíjíme vlastní software se zaměřením na BIM.

Technologie

Vyvíjíme vlastní software se zaměřením na BIM.

RoadPAC - systém pro automatizované projektování dálnic, silnic a ostatních pozemních komunikací.
KanVOD - systém pro automatizované projektování kanalizačních stok, vodovodů a dalších podzemních liniových objektů.

  • Uživatelsky přívětivé prostředí
  • Interaktivita tam, kde je to účelné
  • Grafická kontrola výstupů
  • Podpora informačního modelování staveb (BIM), výstupy do CAD aplikací

Komunita

Staňte se součástí úspěšné, dynamické a moderní české společnosti s dlouholetou tradicí.

Komunita

Staňte se součástí úspěšné, dynamické a moderní české společnosti s dlouholetou tradicí.

Rozšiřte náš tým profesionálů v inženýrských oborech.

Rozšiřte náš tým profesionálů v inženýrských oborech.

Díky své dlouholeté tradici a flexibilitě si firma získala stálou pozici a vedoucí postavení mezi ostatními konzultačními společnostmi v oboru.

Ocenění

Důkazem kvality práce naší společnosti jsou ocenění, která byla naší společnosti, jejím zaměstnancům nebo stavbám, na kterých se společnost podílela, udělena.

Ocenění
Důkazem kvality práce naší společnosti jsou ocenění, která byla naší společnosti, jejím zaměstnancům nebo stavbám, na kterých se společnost podílela, udělena.
2024
Stavba městského okruhu Křimická (Chebská) - Karlovarská v Plzni získala v soutěži Česká dopravní stavba, technologie, inovace roku 2023 cenu v kategorii Dálniční a silniční stavby nad 150 mil. Kč. Na této stavbě jsme se spolupodíleli.
2024
Stavba "I/27 Šlovice – Přeštice, přeložka" získala v soutěži Česká dopravní stavba, technologie, inovace roku 2023 Cenu veřejnosti (stavba získala nejvíce hlasů v on-line anketě probíhající na oficiálních stránkách soutěže).

Novinky

FaceBook
🧩 Další dílek do skládačky trolejbusové dopravy v Praze 🚎 Díky Dopravní podnik hlavního města Prahy se trolejbusy vrací na místa, kam historicky patří. U Matěje jezdívaly ve 30. - 50. letech. ▶ Trať projektovali naši kolegové z Ateliéru PH IV,…
FaceBook
🚊 Z Malovanky na Strahov budou jezdit tramvaje 🚎 A ze Strahova na Janáčkovo nábřeží trolejbusy 👉 Dopravní podnik hlavního města Prahy významě rozvíjí možnosti městské hromadné dopravy, včetně nových trolejbusových tratí. ▶ Tramvajovou trať z…
FaceBook
▶️ Pro tunel Luka jsme zajišťovali v rámci zakázky "D3 0301 Praha - Jílové, 0302 Jílové - Hostěradice, 0303 Hostěradice - Václavice, DÚR/IČ" zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a dále aktualizaci geotechnického a hydrogeologického průzkumu a…
FaceBook
🔆 Obchvat s tunelem u Jizerního Vtelna ▶️ Pro tuto stavbu zpracovávali naši kolegové z Ateliéru PH I dokumentaci k územnímu rozhodnutí (DÚR), dokumentaci ke stavebnímu povoleni (DSP) i projektovou dokumentaci pro provádění stavby (PDPS) #PRAGOPROJEKT …
FaceBook
Nebývalá pozornost Rakouska k dostavbě dálnice D3 - slovy občanů "Kdo by si to byl v 80. a 90. letech pomyslel, že Češi vytvoří efektivní spojení ke státní hranicí rychleji než Rakousko?" 🇦🇹 Je zřejmé, že intenzivní příprava a výstavba jihočeské dálnice…
FaceBook
🛣 Dálnice D6 Petrohrad-Lubenec ℹ️ Ředitelství silnic a dálnic - ŘSD dnes zahájilo realizaci stavby a my jsme byli též u toho ▶ Pro stavbu jsme zajišťovali kompletní projektou přípravu prostřednictvím Ateliéru Liberec, pod vedením našeho kolegy…
FaceBook
🏗 D6 Hořesedly, přeložka - zatěžovací zkouška železničního mostu ℹ V sobotu 29.6.2024 proběhla na stavbě D6 Hořesedly zatěžovací zkouška nového železničního mostu SO 4221 - Most v žkm 11,767 trati SŽDC Louny - Rakovník přes D6 v km 50,524. Konstrukčně se…
FaceBook
🪜 Most Dr. Edvarda Beneše - rekonstrukce, 5. kontrolní den ℹ️ Obloukový most se zavěšenou mostovkou z roku 1939 je památkově chráněný a je důležitou spojnicí mezi břehy vodní nádrže Vrané. V rámci rozsáhlé rekonstrukce byly v květnu dokončeny přeložky…