Inženýrské stavby

Inženýrské stavby

Projektová a konzultační činnost v oblasti dopravní infrastruktury
Více informací

Týmová práce

Chcete se stát součástí našeho týmu?
Více informací

Řízení a dozorování staveb

Výkon správce stavby, výkon stavebního dozoru, technická asistence
Více informací

Vývoj a prodej software

Software pro projektování silnic a dálnic a dalších souvisejících objektů
Více informací

Aktivní společnost

Kvalita je náš cíl.

Aktivní společnost

Kvalita je náš cíl.

Chceme dělat to, co nás baví, co nás motivuje, co nás posouvá a co je pro náš obor přínosné. Chceme neustále rozvíjet dlouhodobé partnerské vztahy s našimi zákazníky. Chceme, aby naše vztahy byly založeny na důvěře a ochotě spolupracovat. Chceme, aby kvalita našich služeb naplnila představy všech našich zákazníků a pro nás byla tou nejlepší vizitkou dobře odvedené práce. To vše dokážeme zvládnout díky silnému a kvalitnímu týmu vlastních odborníků. Především díky nim společnost prosperuje a na nich závisí i budoucí úspěchy naší společnosti.

img_20210908_120726
Průzkumné práce, měření a diagnostiky
I/37 Osová Bítýška - obchvat
img_20200423_075940
Řízení a dozorování staveb
I/35 Hořice, most ev. č. 35-069

Technologie

Vyvíjíme vlastní software se zaměřením na BIM.

Technologie

Vyvíjíme vlastní software se zaměřením na BIM.

RoadPAC - systém pro automatizované projektování dálnic, silnic a ostatních pozemních komunikací.
KanVOD - systém pro automatizované projektování kanalizačních stok, vodovodů a dalších podzemních liniových objektů.

  • Uživatelsky přívětivé prostředí
  • Interaktivita tam, kde je to účelné
  • Grafická kontrola výstupů
  • Podpora informačního modelování staveb (BIM), výstupy do CAD aplikací

Komunita

Staňte se součástí úspěšné, dynamické a moderní české společnosti s dlouholetou tradicí.

Komunita

Staňte se součástí úspěšné, dynamické a moderní české společnosti s dlouholetou tradicí.

Rozšiřte náš tým profesionálů v inženýrských oborech.

Rozšiřte náš tým profesionálů v inženýrských oborech.

Díky své dlouholeté tradici a flexibilitě si firma získala stálou pozici a vedoucí postavení mezi ostatními konzultačními společnostmi v oboru.

Ocenění

Důkazem kvality práce naší společnosti jsou ocenění, která byla naší společnosti, jejím zaměstnancům nebo stavbám, na kterých se společnost podílela, udělena.

Ocenění
Důkazem kvality práce naší společnosti jsou ocenění, která byla naší společnosti, jejím zaměstnancům nebo stavbám, na kterých se společnost podílela, udělena.
2021
Stavba "I/3 Benešov - křižovatka U Topolu" získala v soutěži Stavbu roku Středočeského kraje 2021 na základě hlasování veřejnosti cenu CNN Prima NEWS.
2021
Stavba "D6 Nové Strašecí - Řevničov" získala v soutěži Česká dopravní stavba, technologie, inovace roku 2020 cenu České silniční společnosti v kategorii Dálniční a silniční stavby nad 150 mil. Kč.

Novinky

FaceBook
ŘSD ČR získalo první stavební povolení k pohraničnímu úseku dálnice D3 312/II Nažidla - Dolní Dvořiště st. hranice, kde naše společnost kromě zpracování projektové dokumentace DSP zajišťovala i inženýrskou činnost. Projednávání zajišťoval náš kolega Ing.…
FaceBook
V únoru proběhlo zprovoznění stavby "Městský okruh - úsek Křimická - Karlovarská" v Plzni. Po dobu realizace stavby vykonávala autorský dozor naše společnost, zastoupená Ing. Dominikou Urbanovou. S potěšením můžeme konstatovat, že se naše kolegyně své…
FaceBook
Podívejte se na fotografie ze stavby "D7 Chlumčany, zkapacitnění", kde náš tým specialistů pod vedením Ing. Jany Malát Duškové vykonává technickou asistenci stavebníka po dobu výstavby
FaceBook
Podívejte se na fotografie ze stavby "D7 Louny, zkapacitnění obchvatu", kde byla naše společnost zpracovatelem DSP a PDPS a kde zároveň provádíme autorský dozor, a to konkrétně paní Ing. Dominika Urbanová z Ateliéru Praha I.
FaceBook
Dne 28.3.2023 byla zahájena stavba dálnice D6 u Hořoviček a my jsme moc rádi, že jsme mohli pro ŘSD ČR zpracovat na tuto stavbu dokumentaci pro stavební povolení a zadávací dokumentaci stavby, a to konkrétně v našem Ateliéru v Karlových Varech.
FaceBook
Dne 20.3.2023 byla zahájena stavba mimoúrovňové křižovatky Kněževes na dálnici D7. Zpracování dokumentace ve stupni DSP+VD-ZDS zajistila naše společnost a to konkrétně Ateliér Praha I pod vedením Ing. V. Koníčka. 📍
FaceBook
Podívejte se na fotografie z akce "Rozšíření trolejbusových tratí v Teplicích", kde byla naše společnost zpracovatelem dokumentace ve stupni DUR, DSP/PDPS. 🚋
FaceBook
Jsme moc rádi, že společnost PRAGOPROJEKT vyhrála veřejnou zakázku na zpracování zadávací dokumentace stavby "D35 Úlibice - Hořice". Zadavatelem je ŘSD ČR, zpracování dokumentace zajistí Ateliér Liberec pod vedením Ing. Michala Bočánka.