Inženýrské stavby

Inženýrské stavby

Projektová a konzultační činnost v oblasti dopravní infrastruktury
Více informací

Týmová práce

Chcete se stát součástí našeho týmu?
Více informací

Řízení a dozorování staveb

Výkon správce stavby, výkon stavebního dozoru, technická asistence
Více informací

Vývoj a prodej software

Software pro projektování silnic a dálnic a dalších souvisejících objektů
Více informací

Aktivní společnost

Kvalita je náš cíl.

Aktivní společnost

Kvalita je náš cíl.

Chceme dělat to, co nás baví, co nás motivuje, co nás posouvá a co je pro náš obor přínosné. Chceme neustále rozvíjet dlouhodobé partnerské vztahy s našimi zákazníky. Chceme, aby naše vztahy byly založeny na důvěře a ochotě spolupracovat. Chceme, aby kvalita našich služeb naplnila představy všech našich zákazníků a pro nás byla tou nejlepší vizitkou dobře odvedené práce. To vše dokážeme zvládnout díky silnému a kvalitnímu týmu vlastních odborníků. Především díky nim společnost prosperuje a na nich závisí i budoucí úspěchy naší společnosti.

dscn1217
Dálnice, silnice, městská doprava
II/105 Severní obchvat Jílového u Prahy
img_20200423_075940
Řízení a dozorování staveb
I/35 Hořice, most ev. č. 35-069

Technologie

Vyvíjíme vlastní software se zaměřením na BIM.

Technologie

Vyvíjíme vlastní software se zaměřením na BIM.

RoadPAC - systém pro automatizované projektování dálnic, silnic a ostatních pozemních komunikací.
KanVOD - systém pro automatizované projektování kanalizačních stok, vodovodů a dalších podzemních liniových objektů.

  • Uživatelsky přívětivé prostředí
  • Interaktivita tam, kde je to účelné
  • Grafická kontrola výstupů
  • Podpora informačního modelování staveb (BIM), výstupy do CAD aplikací

Komunita

Staňte se součástí úspěšné, dynamické a moderní české společnosti s dlouholetou tradicí.

Komunita

Staňte se součástí úspěšné, dynamické a moderní české společnosti s dlouholetou tradicí.

Rozšiřte náš tým profesionálů v inženýrských oborech.

Rozšiřte náš tým profesionálů v inženýrských oborech.

Díky své dlouholeté tradici a flexibilitě si firma získala stálou pozici a vedoucí postavení mezi ostatními konzultačními společnostmi v oboru.

Ocenění

Důkazem kvality práce naší společnosti jsou ocenění, která byla naší společnosti, jejím zaměstnancům nebo stavbám, na kterých se společnost podílela, udělena.

Ocenění
Důkazem kvality práce naší společnosti jsou ocenění, která byla naší společnosti, jejím zaměstnancům nebo stavbám, na kterých se společnost podílela, udělena.
2023
Stavba městského okruhu Křimická (Chebská) - Karlovarská v Plzni byla oceněna cenou Ministra dopravy za unikátní stavebně konstrukční řešení důležité dopravní stavby.
2023
Stavba "I/19 Chýnov" získala v soutěži Česká dopravní stavba, technologie, inovace roku 2022 cenu ŘSD v kategorii Dálniční a silniční stavby nad 150 mil. Kč.

Novinky

FaceBook
PRAGOPROJEKT je hrdým partnerem 14. Prazškého dopravního fora, který se uskuteční 12. 3. 2024, více informací zde: http://www.top-expo.cz/smart-city/program-2024/pdf/ Na fóru vystoupí naše kolegyně Ing. Ilona Plevová s příspěvkem o Dálnici D0, stavbě…
FaceBook
S potěšením oznamujeme, že se naší společnosti ve sdružení se společností Metroprojekt Praha, a.s. podařilo získat veřejnou zakázku na tramvajovou trať Motol - Vypich a elektrifikaci linek 142, 225, 174 a 184. Na zakázce se bude podílet především atelier…
FaceBook
Konference dozorování 2024
FaceBook
I/14 Vojtěšice–Mladkov, stavební úpravy silnice Přečtěte si článek našich kolegů Ing. Michala Bočánka a Ing. Ivana Rybáka, který je publikován v aktuálním čísle časopisu Silnice železnice a na webových stránkách tohoto periodika.
FaceBook
Dne 22.01.2024 bude probíhat veřejné projednání EIA záměru D0, stavba 520 Březiněves - Satalice. Přítomna bude i naše odbornice na hodnocení EIA Ing. Ilona Plevová.
FaceBook
Dnes byla zahájena realizace stavby dálnice D3 312/II, kterou naše společnost kompletně projekčně a inženýrsky připravila a to pod vedením hlavní inženýrky projektu Ing. Pavly Tomíčkové. Gratulujeme k zahájení další realizace významné dálniční stavby
FaceBook
PRAGOPROJEKT, a.s. vyhrál ve sdružení se společnostmi Atelier PROMIKA a DIPRO projekční práce na rekonstrukci Severojižní magistrály v Praze. Tato výhra je potvrzením kvalitního týmu naší společnosti, který se může podílet na nejdůležitějších stavbách v…
FaceBook
Naší společnosti se podařilo vyhrát zadávací řízení na projekční práce ve stupni dokumentace pro stavební povolení včetně výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení a majetkoprávní přípravy Dálnice D3, stavby 0301 a 0302. Jsme potěšeni, že můžeme…
FaceBook
Dne 11.12.2023 došlo ke zprovoznění novostavby obchvatu Havlíčkova Brodu na silnici I/38, kterou projekčně zajišťovala naše společnost pod vedením atelieru v Karlových Varech. Pro tuto stavbu jsme rovněž zajišťovali činnost správce stavby a technických…
FaceBook
ŘSD ČR zprovoznilo poslední větev MÚK Kukleny na dálnici D11, kterou projekčně připravovala naše společnost. Tím došlo k definitivnímu dokončení stavby stavby 1106/2.
FaceBook
V rámci akce Jihozápadní trolejbusová tangenta v Jihlavě, kterou v rozsahu zpracování projektové dokumentace a navazujícího výkonu inženýrské činnosti zajišťuje PRAGOPROJEKT, a.s., atelier Praha IV pod vedením Ing. Svatopluka Kubíčka, došlo k podstatnému…
FaceBook
Byla zprovozněna nová webová prezentace o zakázce Tunely Hloubětín, na které jako člen sdružení ve spolupráci se SATROU (vedoucí sdružení) a Valbekem (člen sdružení) spolupracujeme. V rámci Pragoprojektu práce zajišťuje ateliér PHI pod vedením hlavního…